گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

تیم ملی فوتبال دومینیکا


دومینیکا
رده فیفا: 163
نام مختصر (فیفا): DMA
بهترین رده فیفا: 128
بدترین رده فیفا: 198
نام رسمی در فیفا: Commonwealth of Dominica
لقب: -
سال تاسیس: 1970
سال عضوی
.....
.....
.....
.....
.....: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.domfootball.com
www.domfootball.com|>>>

تیم ملی فوتبال باربادوس


باربادوس

رده فیفا: 161
نام مختصر (فیفا): BRB
بهترین رده فیفا: 92
بدترین رده فیفا: 178
نام رسمی در فیفا: Barbados
لقب: -سال تاسیس: 1910
سال عضویت در فیفا:
.....
.....
.....
.....
.....ن: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.barbadosfa.com
www.barbadosfa.com|>>>

تیم ملی فوتبال آروبا


آروبا

رده فیفا: 155
نام مختصر (فیفا): ARU
بهترین رده فیفا: 149
بدترین رده فیفا: 202
نام رسمی در فیفا: Aruba
لقب: -
سال تاسیس: 1932
سال عضویت در فیفا: 1988

.....
.....
.....
.....
.....جامانوتا 188
متردریاها و اقیانوس ها: Caribbean Sea

000

تیم ملی فوتبال سنت کیتس و نویس


سنت کیتس و نویس

رده فیفا: 153
نام مختصر (فیفا): SKN
بهترین رده فیفا: 106
بدترین رده فیفا: 176
نام رسمی در فیفا: Federation of Saint Kitts and Nevis
لقب: بچه های شک
.....
.....
.....
.....
.....ا و اقیانوس ها: دریای کارائیب - اقیانوس اطلس

000

تیم ملی فوتبال گویان


گویان
رده فیفا: 151
نام مختصر (فیفا): GUY
بهترین رده فیفا: 86
بدترین رده فیفا: 185
نام رسمی در فیفا: Co-operative Republic of Guyana
لقب: پلنگ طلایی
سال تاسیس: 190
.....
.....
.....
.....
.....یون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.guyanaff.com
www.guyanaff.com|>>>

تیم ملی فوتبال پورتوریکو


پورتوریکو

رده فیفا: 149
نام مختصر (فیفا): PUR
بهترین رده فیفا: 97
بدترین رده فیفا: 202
نام رسمی در فیفا: Commonwealth of Puerto Rico
لقب: طوفان آبی
سال تاسیس:
.....
.....
.....
.....
..... و اقیانوس ها:
دریای کارائیب - اقیانوس اطلس

000

تیم ملی فوتبال بلیز


بلیز

رده فیفا: 144
نام مختصر (فیفا): BLZ
بهترین رده فیفا: 128
بدترین رده فیفا: 201
نام رسمی در فیفا: Belize
لقب: پلنگ ها
سال تاسیس: 1980
سال عضویت در فی
.....
.....
.....
.....
.....مریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.belizefootball.bz
www.belizefootball.bz|>>>

تیم ملی فوتبال گرنادا


گرنادا

رده فیفا: 136
نام مختصر (فیفا): GRN
بهترین رده فیفا: 88
بدترین رده فیفا: 176
نام رسمی در فیفا: State of Grenada
لقب: پسران ادویه
سال تاسیس: 1924
سال
.....
.....
.....
.....
.....ا و اقیانوس ها: دریای کارائیب - اقیانوس اطلس

000

تیم ملی فوتبال سنت لوسیاسنت لوسیا

رده فیفا: 133
نام مختصر (فیفا): LCA
بهترین رده فیفا: 108
بدترین رده فیفا: 192
نام رسمی در فیفا: Saint Lucia
لقب: -سال تاسیس: 1979
سال عضویت در ف
.....
.....
.....
.....
..... آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.saintluciafa.com
www.saintluciafa.com|>>>

تیم ملی فوتبال سورینام


سورینام

رده فیفا: 131
نام مختصر (فیفا): SUR
بهترین رده فیفا: 84
بدترین رده فیفا: 168
نام رسمی در فیفا: Republiek Suriname
لقب: پسران سوری
سال تاسیس: 1920
سال
.....
.....
.....
.....
.....نفدراسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.svb.sr
www.svb.sr|>>>
برگ 446 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682