گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

کتاب ماجراجوی جوان


ماجراجوی جوان

80235.jpg
80236.jpg
تصاویری از جلد کتابچکیده:

6616.mp3
6617.mp3
6618.mp3
6619.mp3
6620.mp3
6621.mp3
داستان
.....
.....
.....
.....
.....سی


5-3-مترجمان

محمد قاضی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب استخوان های دوست داشتنی


استخوان های دوست داشتنی

80232.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6592.mp3
6593.mp3
6594.mp3
6595.mp3
6596.mp3
6597.mp3
داستان صوت
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

میترا معتضد


6-انتقادات و ایرادات
کتاب دیو باید بمیرد


دیو باید بمیرد

80211.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

داستان مردی است که در اضطراب انتقام به سر میبرد ،پسر او توسط فردی ناشناس در یک س
.....
.....
.....
.....
.....5-3-مترجمان

شهریار وقفی پور


6-انتقادات و ایرادات
کتاب دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد


دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

8020
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6096.mp3
6097.mp3
6098.mp3
داستان صوتی دوست داشتم کسی جایی
.....
.....
.....
.....
.....-3-مترجمان

الهام دارچینیان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب هایدی


هایدی

80198.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

این رمان به زندگی دختر نوجوانی میپردازد که در آلپ سوئیس از پدر بزرگ خود مراقبت میکند .

<<
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

بیژن نامجو


6-انتقادات و ایرادات
کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد


نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

80194.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6007.mp3
6008.mp3
6009.mp3
6010.mp3
6011.mp3
6012.mp3
6013
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

زویا گوهرین


6-انتقادات و ایرادات
کتاب حکایت دولت و فرزانگی


حکایت دولت و فرزانگی

80193.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

داستان مربوط به جوانی سی و دو ساله است که در یک شرکت تبلیغاتی کار می کند و
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

گیتی خوشدل


6-انتقادات و ایرادات
کتاب قلعه حیوانات


قلعه حیوانات

80185.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

ماجرا پیرامون حیوانات مزرعه ای دور میزند که پس از اتحاد موفق میشوند بر صاحب مزرعه
.....
.....
.....
.....
.....سی


5-3-مترجمان

حمید بلوچ


6-انتقادات و ایرادات
کتاب پس از تو


 پس از تو

80181.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5721.mp3
5722.mp3
5723.mp3
5724.mp3
5725.mp3
5726.mp3
5727.mp3
5728.mp3
5729.mp
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

مریم مفتاحی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب بابالنگ دراز


بابالنگ دراز

80177.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

شخصیت اصلی داستان، « جودی آبوت » دختر سرزنده و باهوشی است که در یک پرورشگاه بزرگ م
.....
.....
.....
.....
.....
5-3-مترجمان

مهرداد مهدویان


6-انتقادات و ایرادات
برگ 446 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084