گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

تیم ملی فوتبال سنت وینسنت و گرنادین‌هاسنت وینسنت و گرنادین‌ها
رده فیفا: 126
نام مختصر (فیفا): VIN
بهترین رده فیفا: 73
بدترین رده فیفا: 170
نام رسمی در فیفا: Saint Vincent and the Grenadines
لقب: -سا
.....
.....
.....
.....
.....راسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.svgff.com
www.svgff.com|>>>

تیم ملی فوتبال کانادا


کانادا
رده فیفا: 110
نام مختصر (فیفا): CAN
بهترین رده فیفا: 40
بدترین رده فیفا: 105
نام رسمی در فیفا: Canada
لقب: کانوکس
سال تاسیس: 1912
سال عضویت در فی
.....
.....
.....
.....
.....لس،دریای لابرادور،اقیانوس منجمد شمالی،اق

000

تیم ملی فوتبال سنت وینسنت و گرنادین


سنت وینسنت و گرنادین

رده فیفا: 126
نام مختصر (فیفا): VIN
بهترین رده فیفا: 73
بدترین رده فیفا: 170
نام رسمی در فیفا: Saint Vincent and the Grenadines
لقب: -سال تا
.....
.....
.....
.....
.....راسیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.svgff.com
www.svgff.com|>>>

تیم ملی فوتبال السالوادور


السالوادور

رده فیفا: 94
نام مختصر (فیفا): SLV
بهترین رده فیفا: 49
بدترین رده فیفا: 169
نام رسمی در فیفا: Republica de El Salvador
لقب: -سال تاسیس: 1935
سال عضو
.....
.....
.....
.....
..... ال پیتال
دریاها و اقیانوس ها: اقیانوس ارام

000

تیم ملی فوتبال گواتمالا


گواتمالا

رده فیفا: 91
نام مختصر (فیفا): GUA
بهترین رده فیفا: 50
بدترین رده فیفا: 163
نام رسمی در فیفا: Republica de Guatemal
aلقب: دو رنگ
سال تاسیس: 1919
سال
.....
.....
.....
.....
..... آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.fedefutguate.com
www.fedefutguate.com|>>>

تیم ملی فوتبال کوبا


کوبا
رده فیفا: 90
نام مختصر (فیفا): CUBبهترین رده فیفا: 46
بدترین رده فیفا: 175
نام رسمی در فیفا: Republica de Cuba
لقب: شیرهای کارائیب
سال تاسیس: 1924
سال
.....
.....
.....
.....
.....ا و اقیانوس ها: اقیانوس اطلس، دریای کارائیب

000

تیم ملی فوتبال جمهوری دومینیکن


جمهوری دومینیکن

رده فیفا: 88نام مختصر (فیفا): DOM
بهترین رده فیفا: 86
بدترین رده فیفا: 190
نام رسمی در فیفا: Republica Dominicana
لقب: -
سال تاسیس: 1953سال ع
.....
.....
.....
.....
.....ن: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.fedofutbol.org
www.fedofutbol.org|>>>

تیم ملی فوتبال آنتیگوا و باربوداآنتیگوا و باربودا

رده فیفا: 80
نام مختصر (فیفا): ATG
بهترین رده فیفا: 80
بدترین رده فیفا: 170
نام رسمی در فیفا: State of Antigua and Barbuda
لقب: پسران بنا
سا
.....
.....
.....
.....
.....ا و اقیانوس ها: اقیانوس اطلس، دریای کارائیب

000

تیم ملی فوتبال هائیتی


هائیتی

رده فیفا: 73
نام مختصر (فیفا): HAI
بهترین رده فیفا: 38
بدترین رده فیفا: 155
نام رسمی در فیفا: Republique d'Haiti
لقب: -
سال تاسیس: 1904
سال عضویت در فی
.....
.....
.....
.....
.....یون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.fhfhaiti.com
www.fhfhaiti.com|>>>

تیم ملی فوتبال پاناما


پاناما

رده فیفا: 65
نام مختصر (فیفا): PAN
بهترین رده فیفا: 33
بدترین رده فیفا: 150
نام رسمی در فیفا: Republica de Panama
لقب: جزر و مد سرخ
سال تاسیس: 1937
سا
.....
.....
.....
.....
.....سیون: آمریکای شمالی
وب سایت رسمی: www.fepafut.com
www.fepafut.com|>>>
برگ 447 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682