گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب تکنولوژی فکر


تکنولوژی فکر

80219.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6317.mp3
6318.mp3
6319.mp3
6320.mp3
6321.mp3
6322.mp3
6323.mp3
6324.mp3
br>.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب اعتماد به نفس


اعتماد به نفس

80218.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6309.mp3
6310.mp3
6311.mp3
6312.mp3
6313.mp3
6314.mp3
6315.mp3
6316.mp3
ک
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

هادی ابراهیمی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب کلید کاربردی قانون جذب


کلید کاربردی قانون جذب

80216.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6289.mp3
6290.mp3
6291.mp3
6292.mp3
6293.mp3
6294.mp3
6295.mp3
br>.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

نفیسه معتکف


6-انتقادات و ایرادات
کتاب به سوی کامیابی


به سوی کامیابی

80213.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6218.mp3
6219.mp3
6220.mp3
6221.mp3
6222.mp3
6223.mp3
6224.mp3
6225.mp3

.....
.....
.....
.....
.....مان

مهدی کوچک زاده کرمانی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب آیین دوست یابی


آیین دوست یابی

83181.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-مع
.....
.....
.....
.....
.....-3-مترجمان

غلامحسین اعرابی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب شادمانی خلاق


شادمانی خلاق

80207.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6158.mp3
6159.mp3
6160.mp3
6161.mp3
6162.mp3
6163.mp3
6164.mp3
6165.mp3
br>.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

محمدجعفر مصفا


6-انتقادات و ایرادات
کتاب باور کنید تا ببینید


باور کنید تا ببینید

80205.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

تمام روزهای گذشته شما تا این لحظه،چیزی به چز اندیشه نیست.تمام روزهای آینده
.....
.....
.....
.....
.....3-مترجمان

محمدرضا آل یاسین


6-انتقادات و ایرادات
کتاب پدر پولدار، پدر بی پول


پدر پولدار، پدر بی پول

80202.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

این کتاب کتابی است که به شما اموزش میدهد تا بتوانید به صورت صحیح سرمایه
.....
.....
.....
.....
.....
5-3-مترجمان

هنگامه خدابنده


6-انتقادات و ایرادات
کتاب نیمه ی تاریک وجود


نیمه ی تاریک وجود

80196.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

در این کتاب دبی فورد به شیوه ای منظم گام های رسیدن به یکپارچگی و دگرگونی را مش
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

فرناز فرود


6-انتقادات و ایرادات
کتاب چگونه زیبا سخن بگوییم


چگونه زیبا سخن بگوییم

80195.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6020.mp3
6021.mp3
6022.mp3
6023.mp3
6024.mp3
کتاب صوتی چگونه زیبا س
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
برگ 5 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682