گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

معادله


 معادله
خلاصه داستان :
بیژن پس از حل معادله ای دشوار در میان استادان و هم دانشگاهیانش مورد توجه زهره قرار می گیرد، اما مشکلی در ر
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

مرگ گرگها


 مرگ گرگها
خلاصه داستان :
داستان از یک زندان در یکی از شهرهای شمال کشور آغاز می شود
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبل
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

سمفونی


سمفونی
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات

1-اطلاعات کلی
کارگردان : کاظم معصو
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

نسل شجاعان


 نسل شجاعان
خلاصه داستان :
خلاصه داستان : در زمان حکومت «سلطان ملکشاه سلجوقی» مردی مدعی حکومت می شود.... اطلاعات بیشتر ...
1-اطلاعات
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

اول هیکل


 اول هیکل

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات

1-اطلاعات کلی
بازیگران
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
سایه های بلند باد


 سایه های بلند باد
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
ب
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینبنده خدا


 بنده خدا

خلاصه:
نعمت (نعمت الله آغاسی) چوپان فقیری است که تصمیم دارد با ستاره (هاله) ازدواج کند....
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-دربا
.....
.....
.....
.....
.....1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینکلید


 کلید
خلاصه داستان :
مادری دو فرزندش امیرمحمد، پنج ساله، و نوزاد شش ماهه خود را در خانه آپارتمانی تنها می گذارد و به قصد انجام کا
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

سر سخت


سر سخت

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
ع
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینهمه چیز برای فروش


 همه چیز برای فروش
خلاصه داستان :
جوانی (صابر ابر) که دلبسته برادر سربازش است تلاش می کند او را در اداره ای استخدام کند، پسر در ور
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

برگ 5 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084