گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاکباب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۱۸
حقوقی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد
.....
.....
.....
.....
.....ی کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.


000

باب ششم - جرایم و مجازات
باب ششم - جرایم و مجازات
ماده ۱۰۰
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب
.....
.....
.....
.....
..... ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)


000

باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی

باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده ۹۲
مدلول کلیهٔ اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم
.....
.....
.....
.....
..... صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.


000

فصل سوم - در امانت اسنادفصل سوم - در امانت اسناد
ماده ۷۵
هر کس بخواهد سند خود را در ادارهٔ ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر
.....
.....
.....
.....
..... همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.


000

فصل دوم - آثار ثبت اسناد
فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰
سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر ا
.....
.....
.....
.....
..... در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

000

باب سوم - ثبت اسناد
باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده ۴۶
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع
.....
.....
.....
.....
.....ود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.


000

فصل سوم - آثار ثبتفصل سوم - آثار ثبت
ماده ۲۱
پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
ما
.....
.....
.....
.....
.....ت و با استرداد شکایت، تعقیب موقوف می‌شود.

000

فصل دوم - اعتراضفصل دوم - اعتراض
ماده ۱۶
هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه (دعوا) نماید.
.....
.....
.....
.....
.....یخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شکایت نماید.

000

باب دوم - ثبت عمومیباب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده ۹
در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از
.....
.....
.....
.....
.....م تحدید حدود نخواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱)

000

قانون ثبت اسناد و املاک


قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات
باب اول - تشکیلات اداری ثبت
ماده ۱
در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتض
.....
.....
.....
.....
.....بق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.


000

برگ 549 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096