گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب سربازها آمدند


سربازها آمدند

80075.jpg
پوستر داستان صوتی سربازها آمدند


چکیده:

ادوارد برادر هت، مرد همه کاره‌ای بود، و من همیشه خیال می‌کردم چه
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

مهدی غبرایی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب بزدل


بزدل

80072.jpg
پوستر داستان صوتی بزدل


چکیده:

بیگ فوت راست راستی گنده و سیاه بود و توی خیابان میگل همه ازش می‌ترسیدند . علت ترس مردم
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

مهدی غبرایی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب شام خانوادگی


شام خانوادگی

80068.jpg
پوستر داستان صوتی شام خانوادگی


چکیده:

شام خانوادگی درباره مرد جوانی است که بعد از سال‌ها پیش پدرش برگشته،
.....
.....
.....
.....
.....ی کمالی مقدم، سیما رستگاران


6-انتقادات و ایرادات
کتاب سه چرخه برقی


سه چرخه برقی

80066.jpg
تصویر جلد کتاب 20 نویسنده، 60 داستان، پسری مرده بر آستانه ی پنجره ات


چکیده:

این داستان‌کوتاه در کتاب "20 نویسن
.....
.....
.....
.....
.....
5-3-مترجمان

اسدالله امرایی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مار


مار

80064.jpg
پوستر داستان صوتی مار


چکیده:

5201.mp3
داستان صوتی مار با صدای امید زندگانی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-م
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

بهروز صدیقین


6-انتقادات و ایرادات
کتاب پیرمرد سر پل


پیرمرد سر پل


چکیده:

پیرمردی با عینک دور فولادی و لباسی بسیار خاک‌آلود کنار جاده نشسته بود. روی رودخانه یک پل شناور بود و گاری‌ها و ک
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

نجف دریابندری


6-انتقادات و ایرادات
کتاب برادرم کالب


برادرم کالب


چکیده:

5197.mp3
داستان صوتی برادرم کالب با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقا
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

فرشته توانگر


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مرگ یک صندلی


مرگ یک صندلی


چکیده:

5196.mp3
داستان صوتی مرگ یک صندلی با صدای نرگس آبیار


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتق
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

مینا فرشیدنیک


6-انتقادات و ایرادات
کتاب پیروزی عدالت


پیروزی عدالت


چکیده:

5195.mp3
داستان صوتی پیروزی عدالت با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انت
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

سعید ادریسی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب اتاق سرخ


اتاق سرخ


چکیده:

گفتم خیالتون رو راحت کنم اون شبح باید کاملا ظاهر شه تا بتونه من رو بترسونه و با لیوانی که در دستم بود جلوی آتش ایستادم
.....
.....
.....
.....
.....3-مترجمان

منصوره شریف زاده


6-انتقادات و ایرادات
برگ 55 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682