گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب نهم - در خانواده


کتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵
احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و
.....
.....
.....
.....
.....به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.


000

باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال


باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
ماده ۱۱۶۸
نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او ج
.....
.....
.....
.....
.....ف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.


000

کتاب هشتم - در اولاد


کتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده ۱۱۵۸
طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر
.....
.....
.....
.....
.....۶۷
طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .


000

فصل دوم - در طلاق


فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کلیات
ماده ۱۱۳۳
مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بن
.....
.....
.....
.....
..... کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.

000

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاحفصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق ف
.....
.....
.....
.....
.....ت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.


000

باب دوم - در انحلال عقد نکاح


باب دوم - در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰
عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.


000

.....
.....
.....
.....
.....ق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.


000

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگرفصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲
همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوج
.....
.....
.....
.....
..... محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.


000

فصل هفتم - در مهر


فصل هفتم - در مهر
ماده ۱۰۷۸
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر باید بین طرفین تا حدی که رف
.....
.....
.....
.....
.....رت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.


000

فصل ششم - در نکاح منقطع


فصل ششم - در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵
نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶
مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماد
.....
.....
.....
.....
.....ست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.


000

فصل پنجم - وکالت در نکاح


فصل پنجم - وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱
هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده ۱۰۷۲
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داد
.....
.....
.....
.....
.....وده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد

000

برگ 550 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070