گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

 بازو طلایی


 بازو طلایی

خلاصه:
دکتر «چانگ لو» دانشمند چینی، تأسیسات مخرب و شیطانی را پدید آورده است و سازمان مخفی اطلاعاتی، این را دریافته و یکی از
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
عشق من شهر من


عشق من شهر من
خلاصه داستان :
قدیر پسر جوانی است که از اوایل جنگ تحمیلی به همراه بازماندگان خانواده، پدر، برادر کوچکتر و دختر عمویش س
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 مجردها


 مجردها
خلاصه داستان :
منوچهر، شاهکار و امیرحسین برای رسیدن به آرزوهایشان تصمیم می گیرند برای کار به یکی از کشورهای حوزه خلیج فا
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

عنوان


عنوان

خلاصه:
صدای خوش «نعمت»، جوان اهوازی سبب می شود که «جمشید» صاحب کاباره ای در تهران به محبوبیت و ثروت برسد....
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
 مارال


 مارال
خلاصه داستان :
رضوان که فردی مذهبی و با ایمان است، سعی دارد با انجام کار خیر و ثواب گناهان خود را پاک کند
1-اطلاعات کلی
2-داس
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

سامان


سامان
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
اک
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینریکاردو


ریکاردو

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :

.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین تو آزادی


 تو آزادی

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین دربست آزادی


 دربست آزادی
14415.jpg

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات ک
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین پرستش


 پرستش

خلاصه:
مرتضی جوان آس و پاسی است که با شرط بندی در بازی بیلیارد امرار معاش می کند....
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینبرگ 56 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084