گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گذری بر جنگ های ایران و روم


گذری بر جنگ های ایران و روم

پادشاهان ساسانی

در زمان پادشاهی اردوان پنجم، اردشیر به پادشاهی گوچیهر رسید. او مایل بود شاه کلّ ایران باشد
.....
.....
.....
.....
.....ه به وسیلهٔ بزرگان کشور از مقام خویش خلع گردید.


کاخ ها و آثار ساسانیان


کاخ ها و آثار ساسانیان

کاخ ساسانی در سروستان
شاهنشاهی ساسانی و یا ساسانیان (که ساکنینش به آن ایران‌شهر می‌گفتند) آخرین شاهنشاهی ایران
.....
.....
.....
.....
.....یم. ما پیدایش این ایده را مدیون ساسانیان هستیم.


فرهنگ سیاسی


فرهنگ سیاسی

نخستین شاهان ساسانی، خود را از تبار ایزدان می‌خواندند. در کتیبه‌ها و سکه‌هایشان، از دوران اردشیر بابکان تا قرن چهارم میل
.....
.....
.....
.....
.....ب و آزار مانویان و مسیحیان را متوقف ساخته بود.


دولت ساسانی


دولت ساسانی

در راس حکومت ساسانی شاه قرارداشت که دارای اختیارات کامل بود. نخستین مقام اداری پس از وی وزرگ فرمادار نام داشت که باید کشور
.....
.....
.....
.....
.....خیانت به دین یا شاه اغلب فرد را مصلوب می‌کردند.


جامعهٔ ساسانی


جامعهٔ ساسانی

زنان در دوران ساسانیان
جامعه ایران در دوره ساسانی به صورت طبقاتی اداره می‌شد. در راس جامعه خاندان شاهی بود و پس از آن روح
.....
.....
.....
.....
.....ی، آب د ایران ساسانی اهمیت بیش تری از زمین داشت.


هنر ساسانی


هنر ساسانی

هنر ساسانی اساساً با «جهان بینی مذهبی» همراه است و هر چند ادامه هنرهای قدیم ایران و هخامنشی و پارتی است و تحت تاثیر جریان‌ها
.....
.....
.....
.....
.....مونه‌های آن در مکان فوق‌الذکر یافته شده‌اند.


ادیان در دوران ساسانیان


ادیان در دوران ساسانیان

آیین مانی
در دوران پادشاهی شاپور اول مانی ادعای پیامبری و مذهبی تازه آورد که از اختلاط سایر ادیان و مذاهب فراه
.....
.....
.....
.....
.....ان ختنی و زبان طخاری نیز آثاری برجا مانده‌است.


ساسانيان كه بودند؟


ساسانيان كه بودند؟
در28 آوريل سال 224 ميلادي اردشير يكم توانست اردوان پنجم آخرين شاه اشكاني را در دشت هرمزگان شكست دهد و شاهنشاهي ساساني ر
.....
.....
.....
.....
.....وران‌دخت، ۲۷.آزرم‌دخت، ۲۸.فرخ‌زاد، ۲۹.یزدگرد


باتری بغدادی


باتری بغدادی
باتری بغدادی یا باتری اشکالی جز وسایل باستانی میباشد که در عراق کنونی کشف شد و به دوران سلسله اشکانی و ساسانی بر میگردد .
س
.....
.....
.....
.....
.....هد.
17824.jpg
17074.jpg
17073.jpg
باتری کشف شده


عیسی مسیح


عیسی مسیح

عیسی مسیح یا عیسی ناصری یا عیسی بن مریم (عبرانی: ישוע "یشوع"، یونانی باستان: Ἰησοῦς *ایسوس*) زادهٔ ۲ تا ۷ سال پیش از میلاد و مرگ
.....
.....
.....
.....
..... که معجزه می‌کرده و تعالیم عمیقی می‌داده‌است


برگ 653 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096