گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

سورنا(سردار ایرانی)


سورنا(سردار ایرانی)

سورنا یا سورن (سردار سپهبد رستم سورن پهلو)(۵۲–۸۲ پیش از میلاد) فرزند آرخش (آرش) و ماسیس سپهبد ایران در زمان اشکانیان
.....
.....
.....
.....
.....انی، شکست خورد و خود و اغلب سربازانش کشته شدند.


مانی نقاش(پیامبر ایرانی)


مانی نقاش(پیامبر ایرانی)

مانی یک پیامبر ایرانی بود که در سال ۲۱۶م در نزدیکی تیسفون به دنیا آمد و پیام‌آور آیین مانی بود.
او از سوی برادر
.....
.....
.....
.....
..... را زیر فشارهای گوناگون سیاسی و دینی از دست داد.


وضعیت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مردم


وضعیت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مردم

وضع طبقاتی
بر طبق مدارک باستان‌شناسی گمان می‌رود که از سال ۵۰پ. م. یعنی زمان استحکام یافتن فرمانرو
.....
.....
.....
.....
.....و مجلس مشورتی اشکانی بوده‌است شرکت می‌کردند.


هنر اشکانی


هنر اشکانی
16687.jpg
16729.jpg
گردنبند زرين دوره اشكاني
16731.jpg
سنجاقهاي زرين اشكاني
16732.jpg
مجسمه اي از مرمر -دوره اشكاني
16733.jpg>>>
.....
.....
.....
.....
.....-مكشوفه از شوش
16752.jpg
مرد اسب سوار-موزه لندن


نقشه هایی از قلمرو اشکانیان


نقشه هایی از قلمرو اشکانیان

16719.jpg
نقشه حكومت اشكانيان و شهرهاي مهم دوران آنها
1672
نقشه اي كه اراتوستنوس در سال 194 پ م تهيه كرد
.....
.....
.....
.....
.....>
نقشه اي كه جان اسكاتوس در سال 1505 تهيه كرده است


ادامه سنگ نگاره ها اشکانی


ادامه سنگ نگاره ها اشکانی

سنگ نگاره خونگ كمال وند ايذه
در چند كيلومتري خونگ اژدر قرار دارد و نقشي از زمان اشكانيان ديده ميشود. اين تصوي
.....
.....
.....
.....
.....ند خط پهلوي اشكاني است كه تا به حال كشف شده استسنگ نگاره هاي اشكاني


سنگ نگاره هاي اشكاني

سنگ نگاره كال جنگال
دراين سنگ نگاره مردي با لباس پارتي در حال نبرد باشير ماده اي ديده ميشود و در كنار آنها به خط په
.....
.....
.....
.....
.....16707.jpg
16708.jpg
16709.jpg
1671
16711.jpg


تدفين در دوره اشكاني


تدفين در دوره اشكاني

در شرق سرزمین اشکانیان در محلهایی چون نسا و سغد استودانهای سفالی برای دفن اموات استفاده میشده است. کاوشگران روسی گ
.....
.....
.....
.....
.....ع شده و هم به صورت طاق باز دفن ميشدند
16698.jpg


پوشاك‌اشكانيان


پوشاك ‌اشكانيان
از آنجا كه سنگ نگاره هاي كمي از دوره اشكاني به جا مانده نمي توان در مورد لباس دوره اشكاني طرح كاملي ارايه كرد. برخي مناب
.....
.....
.....
.....
..... 1812 كشيده شده است
16695.jpg
16696.jpg
16697.jpg


غذاي دوره اشكانيان


غذاي دوره اشكانيان

آنچه در مورد غذاي دوره اشكاني ميدانيم از طريق تاريخنگاران رومي به ما رسيده است. ماركوس گاويوس ابيسيوس و ماركوس پرسي
.....
.....
.....
.....
.....ه ميشد. پس از مخلوط كردن اين مواد غذا را ميپختند


برگ 654 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096