گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

صورت فلکی اسب بالدار


صورت فلکی اسب بالدار

اسب بالدار یا اسب بزرگ (یا به عربی: فَرَس اعظم و فرس ثانی) نام یکی از صورت‌های فلکی است.
این صورت فلکی را معمولاً از
.....
.....
.....
.....
..... °۹۰+ و °۶۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه اکتبر

000

صورت فلکی اژدها


صورت فلکی اژدها

اژدها (به الگو:زبان-لاتین، به عربی: تنین‎) یک صورت فلکی است. مساحت صورت فلکی اژدها ۱۰۸۳ درجه مربع است.
نام اژدها به عنوان
.....
.....
.....
.....
..... ضعیف تر از قدر دهم‌اند.
9781.jpg
9782.jpg

000

صورت فلکی ارابه‌ران


صورت فلکی ارابه‌ران

ارابه ران یا ممسک العنان یکی از صورتهای فلکی یا پیکرهای آسمانی است.
در بالای سر پیکر آسمانی گاو، چند ضلعی بزرگی به
.....
.....
.....
.....
.....رین ستاره بزبان (آلفا ارابه‌ران)
978

000

صورت فلکی آتشدان


صورت فلکی آتشدان

آتشدان(به انگلیسی: Ara) یک پیکر آسمانی جنوبی است.
خصوصیات ویژه
درخشانترین ستاره آن بتا آتشدان است و گاما آتشدان یک ستاره
.....
.....
.....
.....
.....تاره بتا آتشدان
شمار اجرام مسیه ۰
9779.jpg

000

صورت فلکی آبمار


صورت فلکی آبمار

بمار(به انگلیسی: Hydrus) یکی از کوچکترین پیکرهای آسمانی است که ریشه نامش به یکی از افسانه‌های یونانی برمی گردد.
آبمار در سا
.....
.....
.....
.....
.....ترین ستاره بتا آبمار
شمار اجرام مسیه ندارد

000

کهکشان ابر ماژلانی کوچک


کهکشان ابر ماژلانی کوچک

ابر ماژلانی کوچک (SMC) یک کهکشان کوتوله است. این کهکشان دارای چند صد میلیون ستاره است.
این کهکشان عضوی از گروه محل
.....
.....
.....
.....
.....از گروه محلی است.
9775.jpg
ابر ماژلانی کوچک

000

کهکشان گرداب


 کهکشان گرداب

کهکشان گرداب (به انگلیسی: Whirlpool Galaxy) (یا مسیه ۵۱ یا ان‌جی‌سی ۵۱۹۴) یک کهکشان برهمکنشی و کهکشان مارپیچی و در فاصله ۳۱ میلیون
.....
.....
.....
.....
.....s)bc pec
ابعاد ظاهری (V) 11′.2 × 6′.9
قدر ظاهری (V) 9.0

000

کهکشان بچه قورباغه


کهکشان بچه قورباغه

کهکشان بچه قورباغه، (به انگلیسی: Tadpole Galaxy) یک کهکشان شکسته مارپیچی میله‌ای است که در چهارصد میلیون سال نوری از زمین و
.....
.....
.....
.....
.....ved 2006-11-06.
ابعاد ظاهری (V) 3′.6 × 0′.8
قدر (V) ۱۴٫۴

000

کهکشان آفتاب‌گردان


کهکشان آفتاب‌گردان

کهکشان آفتاب‌گردان(به انگلیسی: Sunflower Galaxy) (یا مسیه ۶۳(به انگلیسی: Messier 63), M63، یا NGC 5055) یک کهکشان در صورت فلکی تازی‌ها
.....
.....
.....
.....
.....قرمز و گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر.

000

کهکشان کلاه‌مکزیکی


کهکشان کلاه‌مکزیکی

کهکشان کلاه‌مکزیکی(به انگلیسی: Sombrero Galaxy) (یا M104 یا NGC 4594) یک کهکشان باز از زیر گروه کهکشان‌های مارپیچی است این کهکشا
.....
.....
.....
.....
..... SA(s)a
ابعاد ظاهری (V) 8′.7 × 3′.5
قدر ظاهری (V) 8.98

000
برگ 763 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096