گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

 تک خال


 تک خال

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :

.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینتنهام نگذار


تنهام نگذار

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگر
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین شیرین و فرهاد


 شیرین و فرهاد
خلاصه داستان :.. «شیرین» قرار است با «خسرو» ازدواج کند اما «فرهاد» او را می بیند و شیفته اش می شود
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-در
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

بانوی اردیبهشت


بانوی اردیبهشت

خلاصه:
فروغ کیا فیلمسازی است که سال ها پیش متارکه کرده و با پسرش مانی زندگی می کند....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-در
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
 دریای پارس


 دریای پارس

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
خلاصه د
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینراه افتخار


راه افتخار

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگرا
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین جدال


 جدال
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
مه
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین خاطرات اسب سیاه


 خاطرات اسب سیاه
1424

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاع
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینگناهکار


گناهکار
خلاصه داستان :
جوانی هوسران، دختری را فریب می دهد و سپس او را رها می کند.
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله

.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

آرامش در میان مردگان


آرامش در میان مردگان

خلاصه:
طیبه نام پیرزنی است که سال هاست در گورستان شهر تهران زندگی می کند...
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره
.....
.....
.....
.....
.....اشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
برگ 80 از 1070
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1070