گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

نشانی شعب اداره کل تهران بزرگ


نشانی شعب اداره کل تهران بزرگ
نام واحد آدرس نمابر تلفن
اداره کل تهران بزرگ
خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک۲۳۷ ۸۸۹۷۷۶۱۶ ۱۹-۸۸۹۷۷۶۱
.....
.....
.....
.....
.....ر از میدان قدس ۲۲۷۳۱۶۵۷ ۲۲۷۱۴۸۸۸-۲۲۷۱۹۶۱۰

000

قانون بیمه بیکاری


قانون بیمه بیکاری
ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باش
.....
.....
.....
.....
.....عاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری000

چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی


چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی
و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری ا
.....
.....
.....
.....
.....س شورا
تاریخ تصویب شورای نگهبان: ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

000

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی


وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین ا
.....
.....
.....
.....
.....۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ
تاریخ ابلاغیه: ۱۳۸۹/۰۵/۰۳


000

قانون اصلاح تبصره


قانون اصلاح تبصره
(۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) وتبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده
.....
.....
.....
.....
.....۳/ت۴۲۴۹۶هـ
اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی


000

فصل یازدهم - مقـررات مختلففصل یازدهم - مقـررات مختلف
ماده ۱۱۰:سازمان از پرداخت هرگونه‌مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی‌و غیره و پرداخت ه
.....
.....
.....
.....
.....امه‌های اجرائی این قانون قابل اجراء است.


000

فصل دهم - تخلفات ـ مقررات کیفری


 فصل دهم - تخلفات ـ مقررات کیفری
ماده ۹۷:هرکس به استناد اسنادو گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی‌از مزایای مقرر در
.....
.....
.....
.....
.....زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.


000

فصل نهم - مقررات کلی راجع به کمکهافصل نهم - مقررات کلی راجع به کمکها
ماده ۸۸:انجام خدمات بهداشتی‌مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه‌شدگانی‌که در محیط کار
.....
.....
.....
.....
.....صویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.


000

فصل هشتم - ازدواج و عائله‌مندیفصل هشتم - ازدواج و عائله‌مندی
ماده ۸۵:به بیمه شده زن یا مردکه برای اولین بار ازدواج می‌کند مبلغی معادل یکماه متوسط‌مزد یا حقوق با ر
.....
.....
.....
.....
.....ر در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.


000

فصل هفتم - مــرگ


فصل هفتم - مــرگ
ماده ۸۰:بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت.
در صورت فوت بی
.....
.....
.....
.....
.....سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.

000

برگ 80 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658