گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

دره شاپرک ها


دره شاپرک ها
خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگر
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین دلتنگ که می شویم


 دلتنگ که می شویم

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
سا
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین محفل ایکس


 محفل ایکس
خلاصه داستان :
مواد مخدر روان گردان گروهی از جوانان را وارد ماجراهایی می کند
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 افسانه شمال


 افسانه شمال

خلاصه:
زن و مرد روستایی زندگی آرامی دارند تا اینکه ارباب برای گذراندن تعطیلاتش به ده آنها می آید..
موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
 به امید دیدار


 به امید دیدار

خلاصه:
گزارشی از مراسم بازی های آسیایی 1974 (1354) تهران....

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین انتهای تاریکی


 انتهای تاریکی

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات

1-اطلاعات کلی
کار
.....
.....
.....
.....
.....شیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین
گریز


گریز
خلاصه داستان :
در پی اختلاف و جدالی که بین دو گروه از قاچاقچیان مواد مخدر پیش می آید به پاسگاه مرزی اطلاع داده می شود که محمو
.....
.....
.....
.....
.....نتقادات
7-1-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین

 خیابان بیست و چهارم


 خیابان بیست و چهارم

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین حادثه


 حادثه

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :
ا
.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبین خود زنی


 خود زنی

خلاصه:

موضوعات:
1-اطلاعات کلی
2-داستان
3-درباره فیلم
4-فروش
5-دوبله
6-جوایز و افتخارات
7-نظرات و انتقادات
1-اطلاعات کلی
بازیگران :

.....
.....
.....
.....
.....-حاشیه ها
7-2-انتقادات
7-3-نظرات مخاطبینبرگ 81 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084