گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

تیم ملی فوتبال انگلستانانگلستان

رده فیفا: 9
نام مختصر (فیفا): ENG
بهترین رده فیفا: 4
بدترین رده فیفا: 27
نام رسمی در فیفا: England
لقب: سه شیرها
سال تاسیس: 1863
سال عضویت در
.....
.....
.....
.....
..... ها: دریای ایرلند - دریای شمال - اقیانوس اطلس

000

تیم ملی فوتبال پرتغال


پرتغال
رده فیفا: 7
نام مختصر (فیفا): POR
بهترین رده فیفا: 3
بدترین رده فیفا: 43
نام رسمی در فیفا: Republica Portuguesa
لقب: کشتیرانان
سال تاسیس: 1914
سال عض
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1923
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.fpf.pt
www.fpf.pt|>>>

تیم ملی فوتبال آلمان


آلمان
رده فیفا: 4
نام مختصر (فیفا): GER
بهترین رده فیفا: 1
بدترین رده فیفا: 22
نام رسمی در فیفا: Bundesrepublik Deutschland
لقب: تیم ملی
سال تاسیس: 1900
سال عضو
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1904
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.dfb.de
www.dfb.de|>>>

تیم ملی فوتبال اسپانیا


اسپانیا
رده فیفا: 3
نام مختصر (فیفا): ESP
بهترین رده فیفا: 1
بدترین رده فیفا: 25
نام رسمی در فیفا: Reino de España
لقب: خشم سرخ ماتادورها
سال تاسیس: 1913

.....
.....
.....
.....
..... و اقیانوس ها: اقیانوس اطلس - دریای مدیترانه

000

تیم ملی فوتبال بلژیک


بلژیک

رده فیفا: 1
نام مختصر (فیفا): BEL
بهترین رده فیفا: 1
بدترین رده فیفا: 71
نام رسمی در فیفا: Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
لقب: -
سال تاسیس: 1895
سال عض
.....
.....
.....
.....
.....اسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.belgianfootball.be
www.belgianfootball.be|>>>

تیم ملی فوتبال سومالی


سومالی

رده فیفا: 202
نام مختصر (فیفا): SOM
بهترین رده فیفا:
158بدترین رده فیفا: 203
نام رسمی در فیفا: Jamhuriyadda Dimugradiga ee Soomaliya
لقب: ستارهای اقیانوس
س
.....
.....
.....
.....
.....دآد 2,416 متر
دریاها و اقیانوس ها: اقیانوس هند

000

تیم ملی فوتبال سودان جنوبی


سودان جنوبی
رده فیفا: 201
نام مختصر (فیفا): SSD
بهترین رده فیفا: 197
بدترین رده فیفا: 203
نام رسمی در فیفا: Republic of South Sudan
لقب: ستاره روشن
سال تاسیس:
.....
.....
.....
.....
.....قطه: قله کینیتی 3,187 متر
دریاها و اقیانوس ها: -

000

تیم ملی فوتبال جیبوتی


جیبوتی

رده فیفا: 204
نام مختصر (فیفا): DJI
بهترین رده فیفا: 169
بدترین رده فیفا: 204
نام رسمی در فیفا: JumouRepublique de Djibouti
لقب: مرزداران دریای سرخ
سال
.....
.....
.....
.....
.....دریاها و اقیانوس ها: اقیانوس هند - دریای سرخ

000

تیم ملی فوتبال اریتره


اریتره

رده فیفا: 200
نام مختصر (فیفا): ERIبهترین رده فیفا: 165
بدترین رده فیفا: 198
نام رسمی در فیفا: Hagere Ertra
لقب: پسران دریای سرخ
سال تاسیس: 1996
سا
.....
.....
.....
.....
..... سویرا 3018 متر
دریاها و اقیانوس ها: دریای سرخ

000

تیم ملی فوتبال ماداگاسکار


ماداگاسکار

رده فیفا: 189
نام مختصر (فیفا): MAD
بهترین رده فیفا: 81
بدترین رده فیفا: 188
نام رسمی در فیفا: Republique de Madagascar / Repoblikan'i Madagasika
لقب: -
سال ت
.....
.....
.....
.....
.....انا 2,876 متر
دریاها و اقیانوس ها: اقیاتوس هند

000
برگ 868 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096