دانشنامه آسمان


فرگشت انسان ها

مروری بر تاریخ انسان ها

انسان های اولیه

انسان

دوره پارینه سنگی

عصر سنگ

دوران نوسنگی

عصر برنز و عصر ٱهن

مهاجرت انسان‌های اولیه

مرور کلی تاریخ ایران

بخش چهارم: شکل گيرى دولت ملى

مشکل گسترش

( ( PRESIDENT WASHINGTON پرزيدنت واشنگتن

آدامز و جفرسون

لوئيزيانا و انگليس

جنگ 1812

در حاشيه: دومين بيدارى بزرگ

گسترش به سوى غرب و اختلافات منطقه اى

تشکيل اتحاد

گسترش برده دارى

چند دستگى و احزاب سياسى

بحران الغا

مبارزه بانک

رونق اصلاحات

حقوق زنان

بسوى غرب

منازعات منطقه اى

دو قاره آمريکا

سرزمين هاى موعود

برده دارى و ناحيه گرايى

مخالفين برده دارى

تگزاس و جنگ با مکزيک

سازش 1850

مملکتى مجزا

لينکلن ، داگلاس و براون

جدايى و جنگ داخلى

(Appomattox) تا آپوماتوکس (Gettysburg) از گتيسبرگ

کينه ورزى براى هيچ

بازسازى راد يکال

پايان دوره نوسازى مجدد

رشد و دگرگونى

تکنولوژى و تغيير

و دوران فولاد (CARNEGIE) کارنگى

شرکت ها و شهرها

خط راه آهن ، قوانين و تعرفه ها

انقلاب کشاورزى

جنوب تقسيم شده

آخرين مرز

گرفتارى سرخپوستان

امپراطورى ( دو جنبه اى )

کانال و قاره آمريکا

آمريکا و آسيا

پريشانى کشاورزى و ظهور توده گرايى

کشمکش هاى کارگرى

انگيزه اصلاح

اصلاحات روزولت

جنگ و حقوق خنثى ( بى طرف)

ليگ ممالک

ناآرامى پس از جنگ

توسعه عظيم دهه 1920

بحران بر سر مهاجرت

برخورد فرهنگها

اصول سياسى و اقتصادى مورد تاکيد روزولت

بيکارى

کشاورزى

صنعت و کار

دومين نيو ديل

ائتلافى نوين

در آستانه جنگ جهانى دوم

آمريکائى دور سازد.

ژاپن، پرل هاربر و جنگ

جنگ در آفريقاى شمالى و اروپا

جنگ در پاسيفيک

سياست هاى جنگ

جنگ، پيروزى و بمب

در حاشيه: ظهور اتحاديه هاى صنعتى

توافق عمومى و تغيير

اهداف جنگ سرد

رهبرى هرى ترومن

مبدأ جنگ سرد

جنگ سرد در آسيا و خاورميانه

آيزنهاور و جنگ سرد

جنگ سرد در منزل

( 1945 - اقتصاد پس از جنگ ( 1960

روش آيزنهاور

فرهنگ دهه 1950

مبدأ حرکت هاى حقوق اجتماعى

حرکت ضد تبيعض نژادى

مار تين لوتر کينگ جونيور، 1963

کندى و مرزى نوين

و جامعه اى عظيم (LYNDON JOHNSON) ليندون جانسون

مواجهه بر سر کوبا

برنامه فضايى

جنگ ويتنام

تشنج زدايى

شکست ها و پيروزى هاى نيکسون

ميان دوره اى فورد

سالهاى کارتر

1960 - جنبش حقوق مدنى 1980

جامعه در حال انتقال

سياست محافظه کارى و ظهور رونالد ريگان

اقتصاد در دهه 80

امورخارجى

مناسبات آمريکا - شوروى

شاتل فضايى

رياست جمهورى جورج بوش

بود جه و کسرى آن

پايان جنگ سرد

جنگ خليچ فارس

پاناما و نفتا

انتخابات رياست جمهورى 1992

پس از اين

در حاشيه: کشور مهاجرين

در حاشيه : حزب سوم و کاند يداهاى مستقل

استقلال و جنگ های داخلی

اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا

مروری بر جنگ های آمریکا

رپیس جمهوران آمریکا

آمریکا ستیزی چرا؟

پيدايش آمريكا

مراحل رشد و توسعه

دهكده ي بزرگ جهاني

توربوكاپيتاليسم، حيله اي نوين

فصل پنجم: چه بايد كرد؟

قانون اساسي: يک سند پايدار

شرح قانون اساسي

قوه مجريه

قوه مقننه: اختيارات کنگره

قوه قضائيه

تصميمات سرنوشت ساز دادگاههاى عالی

کشورى با دولت هاى فراوان

دولت مردمي

استقلال و جنگ های داخلی آمریکا

مروری بر جنگ های آمریکا

غار دربند گیلان-پارینه سنگی قدیم

مناطق پارينه سنگي ايران

غار كونجي -پارينه سنگي جديد و ميانه

كوهدشت لرستان

دره هوليلان -فراپارينه سنگي و نوسنگي

غار تمتمه

پناهگاه سنگي ورواسي -پارينه سنگي جديد و فرا پارينه سنگي

اشکفت گاوی

غارپاسنگر

اشکفت قد برمشور-پارينه سنگي جديد و فرا پارينه سنگي

غار آرنی هزاره چهارم پيش از ميلاد

آق تپه هزاره اول پيش از ميلاد تا هخامنشي

دالما تپه هزاري پنجم و چهارم پيش از ميلاد

گودين تپه هزاره ششم تا اول پيش از ميلاد

تپه حسنلو -هزاره هفتم پيش از ميلاد تا 250 پ م

جام حسنلو

غار كمربند و هوتو هزاره دهم تا اول پيش از ميلاد

تپه مارليكگنجينه اي ديدني از هزاره دوم و اول پيش از ميلاد

پيزدلي تپه هزاره چهارم پيش از ميلاد

تل ابليس -هزاره پنجم پيش از ميلاد

تل باكون

تپه باباجان -استقرار فرهنگ مادها

تپه موشكي وتل جري

تپه حصار -هزاره هشتم تا دوم پيش از ميلاد

تپه گيان -از 4500 پ م

تپه هفتوان -هزاره سوم پيش از ميلاد تا ساساني

تپه سگزآباد -اواخر هزاره دهم پيش از ميلاد تا هخامنشي

تپه نور آباد -از هزاره چهارم پيش از ميلاد

گوي تپه -از هزاره چهارم پيش از ميلاد

تپه قبرستان دشت قزوین-هزاره پنجم پیش از میلاد

قبرستان روستای کشیگ نیکشهر-4700 سال پیش ، عصر مفرغ

تپه علي كش هزاره هشتم تا ششم پيش از ميلاد

تپه چغابنوت هزاره هشتم تا چهارم پيش از ميلاد-اولين آثار نگارش در فلات ايران

ايران در دوران فرا پارينه سنگي -گرد آوري غذا 16000تا12000 پيش در ايران

تپه چغاميش از دوره سوزيانا تا هخامنشي

نقش برجسته آنو با ني ني

جعفر آباد - شوش دوره سوزيانا

سه گابي از شش هزار سال پيش

شهر سوخته

سرخدم لكي واقوام ال پي-عصر آهن جديد

تپه گنج دره -هزاره نهم تا هفتم پيش از ميلاد

شهداد-هزاره چهارو و سوم پيش از ميلاد

گوهر تپه هزاره سوم تا اول پيش از ميلاد

تپه گوران-اواسط هزاره هفتم تا 650 پيش از ميلاد-اولين استقرار در روستاها با بناهاي چوبي و گلي

تورنگ تپه -ابتداي نوسنگي

يانيك تپه -نوسنگي متاخر و عصر آهن

تپه خالصه-هزاره ششم پیش از میلاد

غار كرفتو

منطقه كلاردشت - هزاره دوم پ م

كردلر تپه -هزاره چهارم پيش از ميلاد

تپه قلی درویش-هزاره پنجم پيش از ميلاد

محوطه قلعه کش دابودشت شهرستان آمل-IIعصر آهن

شهر دقيانوس -شهر كهن جيرفت هزاره پنجم تا سوم پيش از ميلاد

تپه حاجي فيروز از هزاره هشتم پيش از ميلاد تا اسلامي

موشه لان تپه(اسماعیل آباد)هزاره پنجم پیش از میلاد

تپه ازبكيهزاره هفتم پيش از ميلاد

قره تپه سفال با نقش زرافه- دوره نوسنگي

تپه شورابه -به طور كلي تخريب شده است

تپه هاي باستاني شوش

تپه سيلك -از 5500 سال پيش از ميلاد

تپه عبدالحسين -هزاره دهم تا هشتم پيش از ميلاد

تپه سراب -هزاره دوازدهم تا دهم پيش از ميلاد

تپه يحيي -هزاره پنجم-دوره استقرار در روستا

تپه تولايي -سوزياناي عتيق

ياريم تپه -نوسنگي تا عصر آهن

ري باستان

غار علي تپه -فرا پارينه سنگي

غار آبي سهولان

منطقه باستاني يري -هزاره اول پيش از ميلاد

دخمه هاي سنگي روستاي ويند كلخوران -پيش از تاريخ

تپه دينخواه -از هزاره سوم پ م

حمام سنگی گیوی- دوره نامشخص

عصر مس ، برنز و آهن در ایران

مروری کلی بر تاریخ ایران

ايلاميان كه بودند؟

تدفین ایلامی

دین ایلامی

هنر ایلامی

شوش

نام ملتها در کاخ شوش

ايذه

چغازنبيل

هفت تپه

تپه ملیان

نقوش برجسته كول فرح

اشكفت سلمان

خونگ اژدر

نقش برجسته شهسوار

نقش برجسته كورانگون

پیکرک های ایلامی

جام نقره جليل آباد

گنجينه ارجان

کتیبه های ایلامی و ترجمه ان ها

جغرافياي سرزمين ايلام

گاهنگاري تاريخ و فرهنگ ايلاميان

پادشاهان سلسله آوان

پادشاهان سلسله سيماشكي

پادشاهان سلسله ايلام جديد

پادشاهان سلسله ايلام ميانه

پادشاهان سلسله آپارتي

مادها

دیااکو

فرورتیش

خستریته

هووخستره

ایشتوویگو

دين مادها

معماري ماد

هنرمادها

تپه زيويه-مادي و ماناي

پاتپه(گونسپان)-محوطه مادی

شهر مادي اندركش

تپه نوشيجان -استقرار ماد هخامنشي و اشكاني

محوطه باستاني هگمتانه

گنجينه جيحون

دخمه های کافر کلی هراز

گوردخمه فخريكا

گوردخمه دو طبقه دربند صحنه- شيرين و فرهاد

گوردخمه داود دختر

گوردخمه قيزقاپان

گوردخمه ديره

گوردخمه برناج

گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه سان رستم

گوردخمه روانسر

گوردخمه كورخ كيچ

گوردخمه دكان داود

هخامنشيان كه بودند؟

شاهان هخامنشي

كورش كبير

پاسارگاد

كمبوجيه

داريوش اول

خشيارشا

بنای تخت جمشید

ادامه...

اطراف تخت جمشید

اردشير يكم

داريوش دوم

اردشير دوم

اردشير سوم

داريوش سوم

لیست سنگ نبشته های هخامنشی به خط فارسی باستان

کتیبه ها کوروش کبیر و هخامنشی

سنگ نبشته ارشام

لوح نوشته ها ,وکتیبه های کورش بزرگ

لوح نوشته ها وکتیبه های داریوش اول

دیواره بیستون - داریوش اول

لوح نوشته ها وکتیبه های داریوش شاه

لوح نوشته ها وکتیبه های خشایار شا

لوح نوشته ها وکتیبه های اردشیر اول

لوح نوشته ها وکتیبه های داریوش دوم

متن کتیبه های اردشیر دوم

گنجینه پازیریک-یادگار سکاهای سده پنج و چهار پیش از میلاد

سپاه جاویدان

تنگ بولاغی - نخجیر هخامنشی

ايوان قدمگاه ارسنجان

دهانه غلامان

نام و نسبت زمانی ماههای سال در تقویمهای مختلف

اهورامزدا

ساتراپ و ساتراپی

هنر هخامنشی

آریوبرزن

سلوكيان كه بودند؟

سلوکس یکم

آنتیوخوس یکم

آنتیخوس دوم

سلوکوس دوم

سلوکوس سوم

آنتیوخوس سوم

سلوکوس چهارم

آنتیوخوس چهارم

معبد لائوديسه

هنر سلوکیان

آنتیوخوس پنجم

دیمتریوس یکم

الکساندر بالاس

دیمتریوس دوم

آنتیوخوس ششم

تروفون

آنتیوخوس هفتم

الکساندر دوم

سلوکوس پنجم

آنتیوخوس هشتم

آنتیوخوس نهم

سلوکوس ششم

فیلیپ یکم سلوکی

آنتیوخوس دهم

دیمتریوس سوم

آنتیوخوس یازدهم

آنتیوخوس دوازدهم

آنتیوخوس سیزدهم

فیلیپ دوم سلوکی

معبد خورهه

افسانه خدايان يوناني

نقوش دينور

آی خانوم افغانستان

بگرام افغانستان

اشكانيان كه بودند ؟

ارشک یکم

تیرداد یکم

اردوان اول

فریاپت

فرهاد یکم

مهرداد یکم

فرهاد دوم

اردوان دوم

مهرداد دوم

گودرز یکم

ارد یکم

سیناتروک

فرهاد سوم

مهرداد سوم

ارد دوم

فرهاد چهارم

تیرداد دوم

فرهاد پنجم

ارد سوم

ونین یکم

اردوان سوم

تیرداد سوم

وردان (اشکانی)

گودرز دوم

ونن دوم

بلاش یکم

پاکور دوم

اردوان چهارم

خسرو (اشکانی)

بلاش دوم

مهرداد چهارم

بلاش سوم

بلاش چهارم

بلاش پنجم

بلاش ششم

اردوان پنجم

آرتاوازد

معبد آناهيتاي كنگاور

قلعه ضحاك

كوه خواجه

معبد مهر مراغه

نسا-شهر اشكاني

تپه بولحیه شوش

دستوا-شهر اشكاني ساساني

گور معبد جزيره خارك

ولیران دماوند- گورهای اشکانی

سنگ نگاره هاي اشكاني

منطقه باستاني گرمي

گوشا تپه اردبیل

قبرستان های اطراف دریاچه زریوار

چشمه سار- قبرستان بزرگ پارتي

سپاه دوران اشكاني

غذاي دوره اشكانيان

پوشاك‌اشكانيان

تدفين در دوره اشكاني

سنگ نگاره هاي اشكاني

ادامه سنگ نگاره ها اشکانی

نقشه هایی از قلمرو اشکانیان

هنر اشکانی

وضعیت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مردم

مانی نقاش(پیامبر ایرانی)

سورنا(سردار ایرانی)

عیسی مسیح

باتری بغدادی

ساسانيان كه بودند؟

ادیان در دوران ساسانیان

هنر ساسانی

جامعهٔ ساسانی

دولت ساسانی

فرهنگ سیاسی

کاخ ها و آثار ساسانیان

گذری بر جنگ های ایران و روم

اردشیر اول

شاپور اول

هرمز اول

بهرام اول

بهرام دوم

بهرام سوم

نرسی

هرمز دوم

آذرنرسه

شاپور دوم

اردشیر دوم

شاپور سوم

بهرام چهارم

یزدگرد اول

بهرام پنجم بهرام گور

یزدگرد دوم

هرمز سوم

پیروز اول

بلاش

قباد یکم

جاماسپ

انوشیروان

هرمز چهارم

خسرو پرویز

شیرویه

اردشیر سوم

جوانشیر

پیروز دوم

خسرو سوم

بوراندخت

آزرمی‌دخت

خسرو چهارم

یزدگرد سوم

پیروز سوم

نرسی

هنر بافندگي دوره ساساني

تاج شاهان ساساني

سنگ نگاره هاي ساساني

سنگ نگاره هاي و کتیبه های اردشیر اول

سنگ نگاره هاي و کتیبه های شاپور اول

سنگ نگاره هاي و کتیبه های بهرام اول

سنگ نگاره هاي و کتیبه های بهرام دوم

سنگ نگاره هاي و کتیبه های نرسي

سنگ نگاره هاي و کتیبه های شاپور دوم

سنگ نگاره هاي و کتیبه های خسرو دوم

دیگر آثار

گور نوشته ها

كتب منسوب به تفكرات دوره ساساني

سپاه در دوره ساساني

پرستشگاه و آتشكده هاي ايران باستان

آتش کده های منطقه شمال

معابد و آتشكده هاي منطقه جنوب ومركز

معابد و آتشكده هاي منطقه شرق

معابد و آتشكده هاي منطقه غرب

فیروز آباد

تخت سليمان

دينهاي غير زرتشتي زمان ساسانيان

دین زرتشت

ميترا

آناهيتا

شوشتر

طاق بستان

طاق گرا

كاخ سروستان

قلعه ايرج

قلعه بابك يا قلعه جمهور

بزرگمهر(وزیر خردمند انوشیروان)

رستم فرخزاد(سپه سالار ارتش ایران)

بهرام چوبینه

گوتيان

لولوییان

كاسي ها

ميتاني ها

اورارتو

آشوريها

بابليان

آماردها

تپوري ها

تاريخ اسلام

حجاز قلمرو ظهور اسلام

اديان عرب

بازارهاى ده‏گانه عرب

نياكان پيغمبر(ص)

ولادت و پرورش پيغمبر(ص)

نصب حجر الاسود توسط پيغمبر(ص)

بعثت پيغمبر(ص)

نظر ما در پيرامون بعثت پيغمبر (ص)

على (ع) نخستين كسى كه به پيغمبر ايمان آورد

خشونت بالا گرفت

قرآن مجيد معجزه بزرگ پيغمبر (صلى الله عليه و آله)

بهانه جوئى‏هاى قريش و پاسخ قرآن مجيد

آزار رساندن قريش به نو مسلمانان

نخستين گروهى كه هجرت كردند

مسلمانان مهاجر در حبشه

عكس العمل سخنرانى جعفر بن ابيطالب

قرآن خواندن عبدالله مسعود در انجمن قريش

وفات ابوطالب

بازگشت پيغمبر از طائف و برخورد با قبائل

بيعت گروهى از اهل مدينه با پيغمبر

چاره جوئى قريش براى جلوگيرى از مهاجرت پيغمبر

معراج از ديد علمى

جنگ های صدر اسلام

غزوه احد

بدر الموعد

غزوه ودان

غزوه بنى مصطلق

غزوه عشيره

غزوه ذی امر

بني قريظه

غزوه خیبر

غزوه تبوک

غزوه بني نضیر

بنى قينقاع

غزوه بدر اولى

غزوه احزاب

غزوه وادی القری

غزوه كدر

غزوه طائف

غزوه سویق

غزوه ذى قرد

غزوه دومة الجندل

غزوه حمراء الاسد

جنگ نهاوند

جنگ قادسیه

نبرد اجنادین

معركة مرج الصفر

فتح دمشق

نبرد یرموک

فتح بیت المقدس

جنگ پل یا جنگ جسر

جنگ جلولا

ابوبکر صدیق

عمر بن خطاب

عثمان ابن عفان

علی بن ابی‌طالب(ع)

نبرد جمل

جنگ صفین

جنگ نهروان

حسن ابن علی (ع)

حسین ابن علی (ع)

اَبوسُفیان

بنی امیه

معاویه بن ابوسفیان

یزید ابن معاویه

معاویه ابن یزید

عایشه همسر پیامبر

طلحة بن عبیدالله

زبیر بن عَوّام

مروان بن حکم

آل زبیر کیستند؟

عبدالله بن زبیر

مصعب بن زبیر

مختار سقفی

قیام مختار

عبدالملک بن مروان

ولید بن عبدالملک

سلیمان بن عبدالملک

عمر بن عبدالعزیز

یزید دوم

هشام بن عبدالملک

ولید دوم

یزید سوم

ابراهیم بن ولید

مروان دوم

خلافت بنی عباس

سفاح اولین خلیفه عباسیان

منصور خلیفه دوم عباسیان

ابو مسلم خراسانی

سنباد

مهدی خلیفه سوم عباسیان

هادی خلیفه چهارم عباسیان

هاروالرسید خلیفه پنجم عباسیان

علويان طبرستان

امین ششمین خلیفه عباسی

مأمون هفتمین خلیفه عباسیان

امامان شیعه

امام سجاد(ع) چهارمین امام شیعیان

امام محمد باقر(ع) پنجمین امام شیعیان

امام صادق (ع) ششمین امام شیعیان

امام موسی کاظم (ع) هفتمین امام شیعیان

امام رضا (ع)هشتمین امام شیعیان

امام جواد (ع)نهمین امام شیعیان

امام هادی (ع) دهمین امام شیعیان

امام حسن عسکری(ع) یازدهمین امام شیعیان

امام مهدی (ع)دوازدهمین امام شیعیان

معتصم هشتمین خلیفه عباسیان

واثق نهمین خلیفه عباسیان

متوکل دهمین خلیفه عباسیان

منتصر یازدهمین خلیفه عباسیان

مستعین دوازدهمین خلیفه عباسی

معتز سیزدهمین خلیفه عباسی

مهتدی چهاردهمین خلیفه عباسی

معتمد پانزدهمین خلیفه عباسیان

معتضد شانزدهمین خلیفه عباسیان

مکتفی هفدهین خلیفه عباسیان

مقتدر هجدهمین خلیفه عباسی

قاهر نوزدهمین خلیفه عباسیان

راضی بیستمین خلیفه عباسیان

متقی بیست و یکمین خلیفه عباسیان

مستکفی بیست و دومین خلیفه عباسیان

مطیع بیست و سومین خلیفه عباسیان

طائع بیست و چهارمین خلیفه عباسیان

قادر بیست و پنجمین خلیفه عباسیان

قائم بیست و ششمین خلیفه عباسیان

مقتدی بیست و هفتمین خلیفه عباسی

مستظهر بیست و هشتمین خلیفه عباسیان

صلاح‌الدین ایوبی

ریچارد شیر دل

مسترشد بیست و نهمین خلیفه عباسیان

راشد سی مین خلیفه عباسیان

مقتفی سی و یکمین خلیفه عباسیان

مستنجد سی و دومین خلیفه عباسی

مستضی سی و سومین خلیفه عباسی

ناصر سی و چهارمین خلیفه عباسی

ظاهر سی و پنجمین خلیفه عباسی

مستنصر سی و ششمین خلیفه عباسی

حسن صباح

میمون‌دژکیا بزرگ امید

محمد بزرگ امید

حسن بزرگ امید

رکن‌الدین خورشاه

جنگ های صلیبی

فاطمیان

قلعه کوه قائن

طاهریان و علویان

طاهر ابن حسین فرمانده سپاه مامون و موسس سلسله طاهریان

طلحه بن طاهر دومین امیر طاهریان

عبدالله طاهر سومین امیر طاهریان

طاهر بن عبدالله

محمد بن طاهر

خاندان قارنوندیان

قیام مازیار

بابک خرم دین

آل زیار(316 343 ه ق)

مرداویچ بنیان گذار سلسله آل زیار

وشمگیر دومین امیر آل زیار

بیستون پسر وشمگیر

قابوس بن وشمگیر

منوچهر پسر قابوس

انوشیروان پسر منوچهر

عنصرالمعالی

سامانیان(279 389 ه ق)

سامان‌خدا بنیان گذار سامانیان

نصر دومین امیر سامانیان

اسماعیل بن احمد سومین امیر سامانیان

ابو نصر احمد بن اسماعیل چهارمین امیر سامانیان

نصر بن احمد بن اسماعیل پنجمین امیر ساسانیان

نوح بن نصر ششمین امیر سامانیان

نوح بن نصر سامانی هفتمین امیر سامانیان

عبد الملک بن نوح هشتمین امیر سامانیان

ابو صالح منصور بن نوح نهمین امیر سامانیان

ابوالقاسم نوح بن منصور دهمین امیر سامانیان

ابوالحارث منصور بن نوح یازدهمین امیر سامانیان

ابوالفوارس عبدالملک بن نوح دوازدهمین امیر سامانی

امیر اسماعیل منتصر سامانی

غزنویان (351 583 هق)

البتکین یکی از فرمانده سامانیان

سحق بن البتکین دومین امیر غزنه

بلکاتکین سومین امیر غزنه

پیری تکین چهارمین امیر غزنه

سبکتکین پنجمین امیر غزنه

اسماعیل پسر سبکتکین ششمین امیر غزنه

محمود غزنوی موسس سلسله غزنویان

لشکر کشی های محمود غزنوی به هند

مسعود غزنوی دومین پادشاه غزنویان

نبرد ترکمانان سلجوقی و غزنویان

سپهسالاری خراسان در عهد غزنوی

مجدود بن مسعود غزنوی پسر سلطان مسعود غزنوی

علی بن مسعود و محمد بن مودود(جمعا شصت روز)

عبدالرشید بن محمود چهارمین پادشاه غزنویان

فرخزاد پسر مسعود غزنوی پنجمین پادشاه غزنویان

ابراهیم پسر مسعود غزنوی ششمین پادشاه غزنویان

مسعود پسر ابراهیم غزنوی هفتمین پادشاه غزنویان

ارسلان پسر مسعود غزنوی هشتمین پادشاه غزنویان

بهرامشاه غزنوی نهمین پادشاه غزنویان

خسرو شاه غزنوی دهمین پادشاه غزنویان

خسرو ملک غزنوی یازدهمین امیر غزنویان

تشکیلات حکومتی در عهد غزنوی

دیوان اوقاف و قضا در عهد غزنویان

دیوان عَرَض در عهد غزنویان

دیوان رسایل

دیوان اشراف

دیوان برید

دیوان خاصه

دیوان وکالت در عهد غزنو

دیوان استیفا و خراج در عهد غزنوی

آیاغزنویان مروج آیین اسلام بودند؟

غوریان(543 612 ه ق)

سیف الدین سوری

علاء الدین حسین جانسوز

سیف الدین محمد بن علاء دین

غیاث الدین محمد ابن علا ءدین

روابط غوریان و خوارزم شاهیان

فتح هندوستان توسط غوریان

غیاث الدین محمد ابن غیاث الدین محمد

بهاء الدین وعلاءالدین اتسز

علاءالدین محمد ابن شجاع الدین علی

سلطنت مملوک

دیالمه آل بویه(320 447 ه ق)

ابو شجاع بویه

ابوالحسن علی بن بویه موسس آل بویه

رکن‌الدوله دیلمی

معزالدوله دیلمی

عزالدوله بختیار

مؤیدالدوله

عضدالدوله دیلمی

فخرالدوله دیلمی

بهاءالدوله دیلمی

صمصام‌الدوله دیلمی

شرف‌الدوله دیلمی

مجدالدوله دیلمی

شمس‌الدوله دیلمی

مشرف‌الدوله دیلمی

سلطان‌الدوله دیلمی

جلال‌الدوله دیلمی

ابوکالیجار

ملک رحیم

پولادستون

صفاریان(247 393 ه ق)

یعقوب لیث صفاری موسس صفاریان

عمرو لیث دومین امیر صفاریان

جانشینان عمرو لیث صفاری

طاهربن محمدبن عمرولیث سومین امیر صفاریان

لیث بن علی بن لیث چهارمین امیر صفاریان

محمد بن لیث پنجمین امیر صفاریان

ابو جعفر خلف بن لیث ششمین امیر صفاریان

طاهر بن حسین هفتمین امیر صفاریان

خلف بن ابو جعفر بن لیث هشتمین امیر صفاریان

سلجوقیان ( 590- 429 ه ق(

نظام دیوانی در عهد سلجوقیان

میراث فرهنگی و تمدنی سلجوقیان

مشربهای مذهبی در عهد سلجوقیان

زمینداری در عهد سلجوقیان ( نظام اقطاع )

خاستگاه و دین سلجوقیان

تداوم مناسبات سلجوقیان با خلفا در سلسله های دیگر

ناسازگاری سلجوقیان با زندگی شهری

حکومت سلجوقیان، دورانی از عظمت و ثبات نسبی

طغرل موسس سلسله سلجوقیان

جغری بیگ دومین پادشاه سلجوقیان

الب ارسلان سومین پادشاه سلجوقیان

ملک شاه چهارمین پادشاه سلجوقیان

جغری بیگ پتجمین پادشاه سلجوقیان

ملکشاه ششمین پادشاه سلجوقیان

برکیارق هفتمین پادشاه سلجوقیان

محمد بن ملکشاه هشتمین پادشاه سلجوقیان

سنجر نهمین پادشاه سلجوقیان

جنگ سنجر سلجوقی با غزان

محمود بن ملکشاه دهمین پادشاه سلجوقیان

طغرل بن محمد بن ملکشاه یازدهمین پادشاه سلجوقیان

مسعود بن محمد بن ملکشاه دوازدهمین پادشاه سلجوقیان

ملکشاه بن محمود سیزدهمین پادشاه سلجوقیان

محمد بن محمود چهاردهمین پادشاه سلجوقیان

سلیمان شاه بن محمد پانزدهمین پادشاه سلجوقیان

ارسلان بن طغرل شانزدهمین پادشاه سلجوقیان

طغرل بن ارسلان هفدهمین پادشاه سلجوقیان

خوارزم شاهیان(491 616 ه ق)

انوشتکین

قطب‌الدین محمد

علاءالدین اتسز موسس سلسله خوارزمشاهیان

قطب‌الدین محمد دومین پادشاه خوارزمشاهیان

علاءالدین اتسز سومین پادشاه خوارزم شاهیان

ایل ارسلان چهارمین پادشاه خوارزمشاهیان

جلال‌الدین محمود پنجمین پادشاه خوارزمشاهیان

علاءالدین تکش ششمین پادشاه خوارزمشاهیان

علاءالدین محمد هفتمین پادشاهه خوارزمشاهیان

جلال‌الدین خوارزمشاه آخرین پادشاه خوارزمشاهیان

چنگیز خان

امپراطوری مغول

حمله مغول ها به ایران

یاسای چنگیز

مروری بر جنگ های خوارزم شاهیان و چنگیز خان مغول

پادشاهی اوگتای(626-639)

جنگ سند

حمله مغول به برمه

حمله مغول به شمال چین

حمله مغول به ژاپن

تسخیر سلسله سونگ توسط مغول

جنگ بون‌ای

فرماندهان سپاه چنگیز

جانشینان چنگیز

اوکتای (1241-1229م)

گیوک (1248-1246م)

منگو (1259-1251م)

قوبیلای (1295-1260م):

هلاکو خان

هلاکو ایلخان مغول ( ه ق663 - 653 )

فتوحات هلاکو

جنگ عین جالوت

نگاهی دیگر به نتایج حمله ی مغول

اباقا خان ایلخان (ه ق681 - 663 )

تکودار ایلخان (ه ق683 - 681 )

گیخاتو ایلخان مغول (ه ق694 - 690)

بایدو ایلخان مغول «مقتول - 694 ق / 1295 م»

غازان خان ایلخان مغول (ه ق703 - 694)

یاسای غازان

الجایتو ایلخان مغول «ه ق716 - 703 »

ابوسعید ایلخان مغول (ه ق736 - 717)

پس از ابو سعید

سلتنت طغاتیمور(753-737ه ق)

شیخ حسن چوپانی «ه ق744 738 »

چوپانیان (ه ق758 738)

ملک اشرف (ه ق758 -744 ) جانشین امیر شیخ حسن

ساتی بیگ (739-741ه ق)

بعد از ساتی بیگ

سربداران

مرعشیان

سادات عمادی مازندرانی

کیاییان( 800 ۱۰۰۰ ه ق)

امیر کیای ملاطی

سید علی کیا موسس سلسله کیاییان(769-791 ه ق)

سید هادی کیا دومین پادشاه کیاییان(791 797 ه ق)

سید محمد پسر سید مهدی، رانکوه سومین پادشاه کیاییان ۷۹۷

سید حسین کیا پسر سید علی کیا جهارمی پادشاه کیاییان ( ۷۹۷- ۷۹۸ه ق)

سید رضی کیا پنجمین پادشاه کیاییان(۷۹۸ ۸۲۹ه ق)

جانشینان سید رضی کیا(833 851 ه ق)

میرزا علی کیا پسر سلطان محمد دوازدهمین پادشاه کیاییان( ۸۸۳ ۹۰۹ه ق)

کارکیا خان احمد اول سیزدهمین پادشاه کیاییان(911 940 ه ق)

خان احمد خان آخرین پادشاه کیاییان

آل جلایر «836 738 ق/ 1433 1337م»

شیخ حسن ایلکانی «757 740 ق/ 1356 1339 م»

معزالدین اولیس ایلکانی «776 757 ق/ 1374 1356م»

سلطان حسین ایلکانی «784 776ق/ 1382 1374م»

سلطان احمد جلایر ایلکانی «813 784 ق/ 1410 1382 م»

آل مظفر (795_ 718 ق / _1393 1318م)

مبارزالدین محمد مظفر موسس سلسله آل مظفر (759 718 ق/ 1358 1318م)

جلال الدین شاه شجاع مظفر دومین پادشاه آل مظفر (786 1159 ق/ 1384 1358 م)

قطب الدین شاه محمود سومین پادشاه آل مظفر (776 759 ق/ 1375 1385م)

نصرت الدین شاه یحیی چهارمین پادشاه آل مظفر (795 764ق / 1393 1363م)

زین العابدین بن شاه شجاع پنجمین پادشاه آل مظفر (789 786ق / 1387 1384م)

عمادالدین احمد مظفر ششمین پادشاه آل مظفر (795 786 ق/ 1393 1384م)

شاه منصور مظفر آخرین پادشاه آل مظفر (795 790 ق/ 1393 1388م)

آل اینجو (758 721 ق/ 1357 1321 م)

اتابکان لر بزرگ (۵۵۰ تا ۸۲۷ ه ق)

شجاع الدین خورشیدبن ابی بکر (۵۸۰–۶۲۱ه ق)

سیف الدین رستم برادرزاده او

شرف الدين

عزالدين گرشاسف

حسام الدين خليل(621 640 هق)

بدرالدين مسعود (640 658 ه ق)

تاج الدين شاه (658 677 ه ق)

فلك الدين حسن وعزالدين حسين(677 692 ه ق)

جمال الدين خضر(692 693ه ق)

حسام الدين عمربيك (693 695 ه ق)

عزالدین محمدبن عزالدین حسین (۶۹۵–۷۰۶)

دولت خاتون زن عزالدین محمد و برادرش عزالدین حسین (۷۰۶–۷۲۰)

شجاع الدین محمودبن عزالدین حسین (۷۲۰–۷۵۰)

ملک عزالدین بن شجاع الدین محمود (۷۵۰–۸۰۴ه ق)

سیدی احمدبن عزالدین (۸۰۴–۸۵۱ه ق)

شاه حسین عباسی (۸۱۵ ۸۷۳ه ق)

شاه رستم

اغوربن شاه رستم

جهانگیربن اغور تا ۹۴۹.

رستم خان بن جهانگیر از ۹۴۹ تا ۹۷۸

محمدي

شاهوردي خان

نگاهی به وضع فرهنگ و هنر در عهد مغولان

آل کرت (643 783 ه ق)

شمس الدین محمد ابی بکر کرت (676 643 ه ق)

رکن الدین بن شمس الدین (705 677 ه ق)

فخرالدین بن رکن الدین (706 697 ه ق )

غیاث الدین بن رکن الدین (729 707 ه ق)

شمس الدین محمد بن غیاث الدین (ه ق730 729)

حافظ بن غیاث الدین ( ه ق732 730)

معزالدین حسین بن غیاث الدین (ه ق771 732)

غیاث الدین پیرعالی بن معزالدین (783 771ه ق)

اتابکان فارس

قراخانیان

گورکانیان یا تیموریان(807 911 ه ق)

تیمور لنگ(807 -771 ه ق)

فرزندان تیمور و نوادگان تیمور

یورش تیمور به خوارزم «781- 772ه ق »

لشکرکشی اول تیمور به خراسان «787- 782 ه ق»

یورش سه ساله تیمور به ایران(790- 788 ه ق)

یورش پنج ساله تیمور به ایران (ه ق798- 794 )

یورش هفت ساله تیمور (ه ق807- 802)

خلیل سلطان (807 814 ه ق)

شاهرخ (807 850 ه ق)

بایسنقر پسر شاهرخ

الغ‌بیگ(۷۹۵ ۸۵۳ه ق)

عبداللطیف

عبد الله

ابو سعید(873 875 ه ق)

سلطان حسین بایقرا(862 911ه ق)

شیبانیان

جانیان

قراقویونلو(872 920 ه ق)

آق قویونلو

قره عثمان

علی بیگ

حمزه بیگ

جهانگیر

اوزون حسن(۸۷۱–۸۸۳ ه. ق)

سلطان خلیل پنجمین حاکم آق قویونلو (882 883 ه ق)

یعقوب بیگ هفتمین آق قویونلو ششمین حاکم آق قویونلو (883 896 ه ق)

ابن یعقوب بایسنقر هفتمین حاکم آق قویونلو(896 897 ه ق)

رستم بیگ هشتمین حاکم آق قویونلو

احمد بیگ نهمین حاکم آق قویونلو

سلطان مراد آخرین حاکم آق قویونلو

عمر شیخ پسر تیمور

غیاث الدین جهانگیر

جلال الدین میرانشاه تیمورى

پیر محمد فرزند میرزا جهانگیر

میرزا ابابکر

امیرزاده محمد عمر

صفویه(930 1145،1135 هق)

شاه اسماعیل موسس سلسله صفویه(881 903)

شاه تهماسب یکم دومین پادشاه صفویه(930 984 ه ق)

شاه اسماعیل دوم سومین پادشاه صفویه( 984 985 ه ق)

شاه محمد خدابنده چهارمین پادشاه صفویه(985 986 ه ق)

شاه عباس یکم پنجمین پادشاه صفویه(986 1038ه ق)

شاه صفی ششمین پادشاه صفویه (1052 1077 ه ق)

شاه عباس دوم هفتمین پادشاه صفویان (1052 1077ه ق)

شاه سلیمان هشتمین پادشاه صفویه (1105 1077 ه ق)

شاه سلطان حسین نهمین پادشاه صفویه(1105 1135 ه ق)

شاه تهماسب دهمین پادشاه صفویه (1135 1144 ه ق)

شاه عباس سوم یازدهمین پادشاه صفویه(1144 1148 ه ق)

شاه عباس دوازدهمین پادشاه صفویه(1163 1163 ه ق)

شاه اسماعیل سوم صفوی آخرین پادشاه صفویه(24 سال)

معماری ایران در دوره صفوی

جنگ صفویان و عثمانی

افشاریه (1148 1163 ه ق)

نادر شاه افشار موسس سلسله افشاریه(1148 1160 ه ق)

جنگ کرنال

عادل شاه افشار دومین پادشاه افشاریه(1160 1161 ه ق)

افشار-ابراهیم خان(1162ه.ق)

نادر میرزا(1210 1218 ه ق)

زندیه(1163 1209 ه ق)

کریم خان موسس زندیه(1163 1193 ه ق)

پس از کریم خان

ابو الفتاح خان دومین شاه زندیه(1193)

علی مراد خان (1193 بار دوم1196 1199 ه ق)

محمد علی خان(1193)

صادق خان پنجمین پادشاه زندیه(1193 1199 ه ق)

جعفر خان ششمین پادشاه زندیه(1202 1199 ه ق)

صید مراد خان(1202 1203 ه ق)

لطفعلی خان زند آخرین پادشاه زند(1203 1209 ه ق)

آثار به تاریخ دوره زندیه

ارگ کریم خانی

میر مهنا

قاجاریه(1174 1304 ه ق)

آغا محمد خان قاجار موسس سلسله قاجاریه(1209 1212 ه ق)

فتحعلی شاه دومین پادشاه قاجار(1264 1313 ه ق)

جنگ های ایران و روس

عباس میرزا

محمد شاه قاجار دومین پادشاه قاجاریه(1250 1264 ه ق)

جدا شدن هرات از ایران

حسام السلطنه

ظهور مذهب باببیه

اختلافات ایران و عثمانی

ناصر الدین شاه قاجار چهارمین شاه قاجاریه(1264 1313 ه ق)

میرزا تقی خان فراهانی

مظفر الدین شاه پنجمین پادشاه قاجاریه(1313 1324 ه ق)

جنبش مشروطه

محمد علی شاه ششمین پادشاه قاجاریه(1324 1327 ه ق)

احمد شاه هفتمین پادشاه قاجاریه(1327 1343 ه ق)

جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول و آثارش در ایران

رئیس علی دلواری

شیخ محمد خیابانی

کنلل محمد تقی خان پسیان

جنبش جنگل

انقلاب بلشویک

روز شمار وقایه آخرین ماه های دودمان قاجاریه و تاسیس سلسله پهلوی

شیخ خزعل

پهلوی(1304 1320 ه ق)

کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹

سید ضیاءالدین طباطلایی

رضا شاه موسس سلسله پهلوی(1305 1320 ه ش)

سید حسن مدرس

جنگ جهانی دوم

ایران در جنگ حهانی دوم

محمد رضا شاه دومین پادشاه پهلوی(1320 1357 ه ش)

آیت الله کاشانی

ملی شدن نفت

دکتر مصدق

شرح دادگاه لاحه

دفاعیه دکتر مصدق در دادگاه نظامی

کودتای 28 مرداد

قوام السلطنه

ستوفی الممالک

مخبر السلطنه هدایت

محمد علی فروغی

محمد جم

دکتر احمد متین دفتری

علی منصور

علی سهیلی

مرتضی قلی بیات

کابینه حکیمی

محسن صدر

دولت ابراهیم حکیمی

عبدالحسین هژیر

جمعیت فدائیان اسلام

بهاءیت

رزم ارا

مروری بر تمامی کابینه های شاهنشاهی پهلوی

حسین علاء

منوچهر اقبال

مهندس جعفر شریف امامی

اسد الله علم

علی امینی

حسن علی منصور

امیر عباس هویدا

جمشید آموزگار

ارتشبد فضل الله زاهدی

شاهپور بختیار

حزب توده

انقلاب اسلامی سال 57

امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران

مهدی بازرگان

آیت الله طالقانی

کودتای نوژه

جنگ تحمیلی عراق

اولین آمریکائیان

فرهنگ آمریکای بومی

اولین اروپائیان

مستعمره نشینان اولیه

(MASSACHUSETTS) ماساچوست

نسل دوم مستعمرات انگلیس

مهاجرت بردگان و خادمین

(Anasazi) درحاشيه : راز پايدار آناسازى

مردمى نوين

جامعه، مدارس و فرهنگ

پيدايش دولت مستعمره اى

فرانسه و جنگ سرخ پوستان

(Salem) در حاشيه: جادوگران سيلم

راهى بسوى استقلال

سيستم مستعمراتى نوين

قانون تمبر

ماليات بندى بدون نماينده

قانون اجباری

آغاز انقلاب

عقل سليم و استقلال

گروگان‌گیری در یک سوپرمارکت در شهر تربس

ولادیمیر پوتین

دونالد ترامپ

عادل الجبیر

قره کلیسا

انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در اسکندریه