گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

امیرحسین کرمانشاهی


امیرحسین کرمانشاهی

خلاصه:
امیرحسین کرمانشاهی متولد ۲۲ خرداد ؟۱۳۶ در تهران و بازیگر ایرانی می‌باشد.

موضوعات:
1-مشخصات کلی
2-زندگی نامه
.....
.....
.....
.....
.....لوزیونی

4-جوایز و افتخارات
4-1-جوایز

5-حاشیه ها

کتاب دینو بوتزاتی


دینو بوتزاتی

80127.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


5392.mp3
داستان صوتی با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش

.....
.....
.....
.....
..... شده

فارسی


5-3-مترجمان
6-انتقادات و ایرادات
کتاب انسان موجود ناشناخته


انسان موجود ناشناخته

83161.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات
.....
.....
.....
.....
.....
فارسی


5-3-مترجمان

عنایت


6-انتقادات و ایرادات
کتاب والدین و روانشناسی کودک و نوجوان


والدین و روانشناسی کودک و نوجوان

83159.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادا
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب هر روز برای همان روز


هر روز برای همان روز

83158.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات

.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی


مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

8315
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انت
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب دل شب


دل شب

83148.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-نا
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

کاظم آل یاسین


6-انتقادات و ایرادات
کتاب استارت موفقیت


استارت موفقیت

83142.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معر
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب هنر زور نگفتن


هنر زور نگفتن

83162.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معر
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب شهامت


شهامت

83139.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرفی

1-1-ن
.....
.....
.....
.....
.....رجمان

فرزام حبیبی اصفهانی


6-انتقادات و ایرادات
برگ 1 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682