گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب آیین سخنرانی


آیین سخنرانی

82949.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-معرف
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

پروین ادیب


6-انتقادات و ایرادات
کتاب الفبای مذاکره


الفبای مذاکره

82937.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

شما با یادگیری اصول اولیه چانه زنی (برد- برد) می‌توانید بدون به خطر انداختن رابط
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

صالح سپهری فر


6-انتقادات و ایرادات
کتاب قورباغه ات را قورت بده


قورباغه ات را قورت بده

80241.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6649.mp3
مقدمه
6650.mp3
بخش اول
6651.mp3
بخش دوم
6652.mp3
بخش سوم
<
.....
.....
.....
.....
.....

اشرف رحمانی، کوروش طارمی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب راز شاد زیستن


راز شاد زیستن

80237.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6622.mp3
بخش اول
6623.mp3
بخش دوم
6624.mp3
بخش سوم
6625.mp3
بخش چهارم
6626.m
.....
.....
.....
.....
.....
5-3-مترجمان

وحید افضلی راد


6-انتقادات و ایرادات
کتاب هدف


هدف

80234.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6606.mp3
6607.mp3
6608.mp3
6609.mp3
6610.mp3
6611.mp3
6612.mp3
6613.mp3
6614.mp3
<<
.....
.....
.....
.....
.....5-3-مترجمان

مهدی قراچه داغی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب هدیه


هدیه

80229.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6466.mp3
6467.mp3
6468.mp3
6469.mp3
کتاب صوتی هدیه


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگا
.....
.....
.....
.....
.....
5-3-مترجمان

مامک بهادرزاده


6-انتقادات و ایرادات
کتاب ترس نتیجه عدم آگاهیست


ترس نتیجه عدم آگاهیست

83172.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب معجزه ی ذهن برای رسیدن به آرزوها


معجزه ی ذهن برای رسیدن به آرزوها

80228.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6457.mp3
6458.mp3
6459.mp3
6460.mp3
6461.mp3
6462.mp3

.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب ذهن ناآرام


ذهن ناآرام

80225.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6413.mp3
6414.mp3
6415.mp3
6416.mp3
6417.mp3
6418.mp3
6419.mp3
6420.mp3
642
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مدیر یک دقیقه ای


مدیر یک دقیقه ای

80222.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

6358.mp3
6359.mp3
6360.mp3
6361.mp3
6362.mp3
6363.mp3
6364.mp3
6365.mp3[>>
.....
.....
.....
.....
.....جمان

فرزانه اختیار وکالتی


6-انتقادات و ایرادات
برگ 4 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682