گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

شرکت مختلط سهامی


شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سر
.....
.....
.....
.....
.....یهٔ غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

000

شرکت مختلط غیرسهامیشرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون
.....
.....
.....
.....
.....امی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

000

ثبت شرکت تضامنی


اول - نحوه انتخاب و عزل مدیر
شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می‌نماید اداره می‌شود مدیر مزبور ممکن است غیر از ش
.....
.....
.....
.....
.....ئم مقام متوفی خواهد بود. (مواد ١٣٩ و ١۴٠ ق ت)

000

ثبت شرکت سهامی عام


ثبت شرکت سهامی عام
کلیات:
شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند شرکت سهامی عام نام
.....
.....
.....
.....
.....ادب مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

000

ثبت شرکت با مسئولیت محدود


تماس برای انجام ثبت : ۰۹۰۱۹۲۱۴۹۶۰
تعریف شرکت با مسئولیت محدود:
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشک
.....
.....
.....
.....
.....م ختم تصفیه را دارم.
مدیر یا مدیران تصفیه

000

ثبت شرکت سهامی خاص


تماس برای انجام ثبت : ۰۹۰۱۹۲۱۴۹۶۰
مرحله اول:
تهیه مدارک بشرح ذیل
۱- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
۲- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت
.....
.....
.....
.....
.....ز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.
http: //sherkat. ssaa. ir|>>>

خدمات
خدمات
طبقه ۳۵ – تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری.
طبقه ۳۶ – بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معا
.....
.....
.....
.....
.....ء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری

000

۳- طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری


۳- طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری
طبقه ۱ – مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگل
.....
.....
.....
.....
.........
طبقه ۳۴– تنباکو، لوازم تدخین؛ کبریت.


000

۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی


۲- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
طبقه۱ مواد غذایی
طبقه۲ پوشاک و اقلام و لوازم خرازی
طبقه ۳ کالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم
.....
.....
.....
.....
.....ر نشده‌اند
طبقه ۹۹ موارد مختلف و گوناگون


000

ضمیمه دو


ضمیمه دو
طبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالکیت‌های صنعتی
۱- طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات

بخش الف: نیازهای انسانی
زیر بخش: کشا
.....
.....
.....
.....
.....: وسایل
زیربخش: صنعت هسته‌ای
بخش ح: برق
000

برگ 106 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658