گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

فصل سوم - تشکیلات


فصل سوم - تشکیلات
‌ماده ۱۲ - بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماندهی عالی سپاه به عهده مقام رهبری است.
‌ماده ۱۳ - ارکان تش
.....
.....
.....
.....
.....ته و از قدرت‌مدیریت کافی برخوردار باشند.

000

فصل دوم - مأموریت


‌فصل دوم - مأموریت
‌ماده ۲ - مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب
.....
.....
.....
.....
.....وان لازم به منظور انجام مأموریتهای محوله.

000

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
امام خمینی (ره) در دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسماً تأسیس سپاه پاسداران ا
.....
.....
.....
.....
.....امی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد.000

نشانی ادارات کار تهراننشانی ادارات کار تهران
اداره کل کار تهران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان شهید بهشتی - خیابان هویزه - نبش خیابان مرغاب - طبق
.....
.....
.....
.....
.....اسلامشهر - مجتمع ادارات شهرستان اسلامشهر -

000

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آنآیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۰۵/
.....
.....
.....
.....
.....ردد.
معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف000

عیدی و پاداش


عیدی و پاداش
‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار
‌ماده واحده - کلیه کارفرمایان کارگاهه
.....
.....
.....
.....
.....ت.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی000

اتباع خارجی


اتباع خارجی
‌قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و‌مؤسساتی که تولیدات غی
.....
.....
.....
.....
.....است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


000

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص


آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص
ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و وز
.....
.....
.....
.....
.....ی ـ سیدمحمد جهرمی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۹/۰۳


000

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف


آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف
ماده۱ـ در اجرای ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دو
.....
.....
.....
.....
.....
وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی000

فصل دوازدهم - مقررات متفرقه


فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

‌ماده ۱۸۷ - کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زما
.....
.....
.....
.....
.....مع تشخیص مصلحت نظام

شماره۹۱۹۱۱
۲/۹/۱۳۸۷


000

برگ 106 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682