گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت بیمه


کارشناسی مدیریت بیمه

معرفی رشته کارشناسی مدیریت بیمه:
امروزه، بيمه تبدیل به يكي از عناصر اصلی زندگي مردم شده است و متناسب با ميزان پيش
.....
.....
.....
.....
.....ت مدیر روابط عمومی کارشناس / مدیر آموزش


000

رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی


کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی

معرفی رشته مدیریت و بازرگانی دریایی:
اگر شما از آن دسته افرادي هستيد که هيجان تجارت و جاذبه هاي مسحو
.....
.....
.....
.....
.....ط عمومی کارگزار بیمه کارشناس / مدیر آموزش

000

رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک


کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک

معرفی رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک:
كسب و كارهاي كوچك در اغلب كشورهاي پيشرفته از اهميت بسزايي برخور
.....
.....
.....
.....
..... عمومی کارگزار بیمه کارشناس / مدیر آموزش

000

رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت گمرکی


کارشناسی مدیریت گمرکی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت گمرکی:
اگر شما از جمله علاقه مندان به عرصه تجارت و بازرگاني بين الملل هستيد،رشته مدی
.....
.....
.....
.....
.....نیز باشد:
مدیر روابط عمومی کارگزار بیمه

000

رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت مالی


کارشناسی مدیریت مالی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت مالی:
رشته مديريت مالي همانطور که از نامش پيداست به معناي استفاده مؤثر از منابع مالي ب
.....
.....
.....
.....
.....اشد:
کارشناس تحقیقات بازار کارگزار بیمه

000

رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی


کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناسی مدیریت دولتی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت دولتی:
براي آن دسته از دانش آموزاني كه روياي تصدي مقام هاي ا
.....
.....
.....
.....
.....گزار بیمه مدیر فروش مدیر خرید و تدارکات

000

رشته تحصیلی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی


رشته کارشناسی مدیریت صنعتی
معرفی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی:
صنعت هر كشور بدون شك از جمله مهمترين اركان توسعه پايدار در عرصه هاي مختلف
.....
.....
.....
.....
..... / مدیر آموزش
کارشناس / مدیر منابع انسانی


000

رشته تحصیلی کارشناسی مدیریت بازرگانی


کارشناسی مدیریت بازرگانی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی:
شاید شما هم با این گفته موافق باشید که در میان رشته های مدیریت، رشته مدی
.....
.....
.....
.....
.....است، دارای دانش تخصصی مربوطه نیز باشد:


000

رشته تحصیلی


رشته کارشناسی حسابداری

معرفی رشته کارشناسی حسابداری:
رشته حسابداری از جمله پركاربردترين رشته هاي دانشگاهي است و موقعیت ها و فرصت های
.....
.....
.....
.....
.....حلیل گر مالی (کارشناس بورس و سرمایه گذاری)


000

رشته تحصیلی رشته کارشناسی علوم مهندسی (با 4 گرایش)


رشته کارشناسی علوم مهندسی (با 4 گرایش)

معرفی رشته کارشناسی علوم مهندسی:
رشته علوم مهندسی ارتباط نزدیکی با علوم فیزیک، ریاضیات و مهندسی
.....
.....
.....
.....
.....تخدامی رشته علوم مهندسی
معلم پژوهشگر


000

برگ 551 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682