گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

شاهان هخامنشي


شاهان هخامنشي

سلسله هخامنشی توسط کورش در سال 559 پیش از میلاد تاسيس شد.او درسال 550 پ م بر آستیاک شاه ماد و به قولی پدر بزرگ خود غلبه می کند.
.....
.....
.....
.....
.....اریوش سوم (۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد) - ۶ سال حکومت


هخامنشيان كه بودند؟


هخامنشيان كه بودند؟

هخامنشيان در ابتدا شاه بومي پارس و انشان بودند. كورش دوم هخامنشي معروف به كورش كبير بر دولت ماد مسلط شد و سپس ليدي و
.....
.....
.....
.....
.....نگاهی به خاندان هخامنشیان
1716
17161.jpg


گوردخمه دكان داود


گوردخمه دكان داود

اين گور دخمه درسه كيلومتري جنوب شرقي سر پل ذهاب قرار دارد و به دوران مادها يا هخامنشيان تعلق دارد. دخمه در دل صخره ستب
.....
.....
.....
.....
.....>
16437.jpg
گور دخمه دكان داود و قيرستان كنار آن


گوردخمه كورخ كيچ


گوردخمه كورخ كيچ

اين گور دخمه در 25 كيلومتري گور دخمه قيز قاپان در همسايگي روستاي شورناخ قرار دارد. ايواني در جلوي آن با يك ستون كنده شده
.....
.....
.....
.....
..... پلهاي تاريخي تخريب شده منطقه را مرتبط ميدانند


گوردخمه روانسر


گوردخمه روانسر

در دهستان روانسر در جاده كرمانشاه به پاوه در كنار قبرستان محل گور دخمه اي رو به شرق قرار دارد .در اطراف ورودي مستطيل شكل
.....
.....
.....
.....
.....واند انسان بالدار مانند نمونه هاي هخامنشي باشد


گوردخمه سان رستم


گوردخمه سان رستم

این گوردخمه در 64 کیلومتری جنوب کرمانشاه در منطقه جلالوند 11 کیلومتری روستای بوژان قرار دارد.درون یک سنگ هرمی شکل به ارت
.....
.....
.....
.....
.....اردادن جسد ندارد
16433.jpg
16434.jpg
16435.jpg


گوردخمه اسحاق وند


گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه هخامنشي اسحاق وند از مجموعه سه گور دخمه در كنار هم تشكيل شده است كه بر روي قله سنگي تپه اي مشرف به دشت واقع است
.....
.....
.....
.....
..... به گئومات مغ است
1643
16431.jpg
16432.jpg


گوردخمه برناج


گوردخمه برناج

گور دخمه برناج در 14 كيلومتري شمال غربي شهر بيستون در روستايي به همين نام قرار دارد. اطراف اين گور دخمه قابي تراشيده شده اس
.....
.....
.....
.....
.....لاع پلان اين دخمه همگي 95 سانتيمتر است
16429.jpg


گوردخمه ديره


گوردخمه ديره

گور دخمه اي در بين راه سر پل ذهاب به ديره قرار دارد و به نام گور دخمه ديره معروف است. اين گور به دوره مادها تعلق دارد
16428.jpg>
.....
.....
.....
.....
.....ف است. اين گور به دوره مادها تعلق دارد
16428.jpg


گوردخمه قيزقاپان


گوردخمه قيزقاپان

گوردخمه قيز قاپان دردهكده سورداشي شهرسليمانيه عراق قرار دارد . در كنار ورودي دخمه دو فرد مادي روبروي هم ايستاده اندو
.....
.....
.....
.....
.....<<16427.jpg
گور دخمه قیز قاپان درون مرز امروز عراق


برگ 656 از 1084
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1084