گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب پیرمرد سر پل


پیرمرد سر پل


چکیده:

پیرمردی با عینک دور فولادی و لباسی بسیار خاک‌آلود کنار جاده نشسته بود. روی رودخانه یک پل شناور بود و گاری‌ها و ک
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

نجف دریابندری


6-انتقادات و ایرادات
کتاب برادرم کالب


برادرم کالب


چکیده:

5197.mp3
داستان صوتی برادرم کالب با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقا
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

فرشته توانگر


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مرگ یک صندلی


مرگ یک صندلی


چکیده:

5196.mp3
داستان صوتی مرگ یک صندلی با صدای نرگس آبیار


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتق
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

مینا فرشیدنیک


6-انتقادات و ایرادات
کتاب پیروزی عدالت


پیروزی عدالت


چکیده:

5195.mp3
داستان صوتی پیروزی عدالت با صدای بهروز رضوی


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انت
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

سعید ادریسی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب اتاق سرخ


اتاق سرخ


چکیده:

گفتم خیالتون رو راحت کنم اون شبح باید کاملا ظاهر شه تا بتونه من رو بترسونه و با لیوانی که در دستم بود جلوی آتش ایستادم
.....
.....
.....
.....
.....3-مترجمان

منصوره شریف زاده


6-انتقادات و ایرادات
کتاب آمریکایی


آمریکایی

80057.jpg
تصویر جلد کتاب آمریکایی


چکیده:

آمریکایی، زندگی‌نامه داستانی قاضی و سیاست‌مدار آمریکایی، جان پیتر آلتگلد است
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

فریدون مجلسی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب تلویزیون


تلویزیون


چکیده:

مرد یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که دلش نمی‌خواهد برود سر کار، اصلا و ابدا مریض نیست فقط دل
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

بهرنگ رجبی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب بیدار


بیدار


چکیده:

اودیسه پشت به بندر کرد و قدم در راهی ناهموار نهاد که از میان درخت‌ها و از روی تپه به سوی جایی می‌رفت که آتن نشانش داده ب
.....
.....
.....
.....
.....سی


5-3-مترجمان

دنا فرهنگ


6-انتقادات و ایرادات
کتاب گرین لیف


گرین لیف

80055.jpg
تصویر روی جلد کتاب داستان های کوتاه فلانری اوکانر


چکیده:

5182.mp3
داستان گرین لیف از کتاب مجموعه داستان های کو
.....
.....
.....
.....
.....ان

حسن افشار، آذر عالی پور


6-انتقادات و ایرادات
کتاب خصم و داور


خصم و داور

80052.jpg
پوستر داستان صوتی دهل و لگن


چکیده:

ندگی ادامه دارد و هر دو شخصیت داستان دروغ‌های یکدیگر را می‌پذیرند و می‌کو
.....
.....
.....
.....
.....سی


5-3-مترجمان

احمد اخوت


6-انتقادات و ایرادات
برگ 32 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658