گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

کتاب بیشعوری


بیشعوری

80191.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5944.mp3
5945.mp3
5946.mp3
5947.mp3
5948.mp3
5949.mp3
5950.mp3
5951.mp3
5952.mp3
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

محمود فرجامی


6-انتقادات و ایرادات
کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین


چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

8019
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5928.mp3
5929.mp3
5930.mp3
5931.mp3
5932.mp3
5933.mp3
593
.....
.....
.....
.....
.....ی


5-3-مترجمان

گیتی خوشدل


6-انتقادات و ایرادات
کتاب قدرت جذبه


قدرت جذبه

80189.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5889.mp3
5890.mp3
5891.mp3
5892.mp3
5893.mp3
5894.mp3
5895.mp3
5896.mp3
5897.
.....
.....
.....
.....
.....


5-3-مترجمان

خدیجه مالمیر


6-انتقادات و ایرادات
کتاب لطفا گوسفند نباشید


لطفا گوسفند نباشید

80188.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

5856.mp3
5857.mp3
5858.mp3
5859.mp3
5860.mp3
5861.mp3
5862.mp3
5863.m
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب حق و باطل در کلام الله


حق و باطل در کلام الله

83171.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب کشتی پهلو گرفته


کشتی پهلو گرفته

8313
تصویری از جلد کتاب


چکیده:


موضوعات:

1-معرفی
2-ساختار
3-نگارش
4-منابع
5-ترجمه
6-انتقادات و ایرادات


1-مع
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب صحیفه سجادیه


صحیفه سجادیه

80275.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

کتاب صحیفه سجادیه، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات های عاشقانه و عارفانه حضرت زین ال
.....
.....
.....
.....
.....

5-3-مترجمان

حسین انصاریان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب قرآن کریم


قرآن کریم

80274.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

8032.mp3
جز اول

8033.mp3
ترجمه فارسی جز اول

8034.mp3
جز دوم

8035.mp3
ترجمه ف
.....
.....
.....
.....
.....
5-3-مترجمان

استاد فولادوند


6-انتقادات و ایرادات
کتاب مفاتیح الجنان


مفاتیح الجنان

80273.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

8019.mp3
زیارت عاشورا

8020.mp3
دعای توسل

8021.mp3
زیارت امین الله

8022.mp
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
کتاب شبهای پیشاور


شبهای پیشاور

80272.jpg
تصویری از جلد کتاب


چکیده:

شب‌های پیشاور شرح ده شب مناظره شگفت انگیز سید محمد سلطان الواعظین شیرازی، با عل
.....
.....
.....
.....
.....ان های ترجمه شده
5-3-مترجمان


6-انتقادات و ایرادات
برگ 6 از 682
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 682