گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی

ماده ۲ تعاریف:


ماده ۲ تعاریف:
بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر
.....
.....
.....
.....
.....ن امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

000

نون تامین اجتماعی


نون تامین اجتماعی
مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ با اعمال آخرین اصلاحات
فصل اول - تعاریف - کلیات
ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های ا
.....
.....
.....
.....
..... دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

000

‌قانون ادغام سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸/۱۰/۱۳۵۹


‌قانون ادغام سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸/۱۰/۱۳۵۹
‌قانون ادغام سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) در سپاه پ
.....
.....
.....
.....
.....ست.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


000

فصل پنجم - مواد تکمیلیفصل پنجم - مواد تکمیلی
‌ماده ۴۳ - بر اساس اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء سپاه پاسدارا
.....
.....
.....
.....
.....ست.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


000

فصل چهارم - اساسنامه واحد بسیج مستضعفین‌فصل چهارم - اساسنامه واحد بسیج مستضعفین

‌ماده ۳۵ - هدف از تشکیل واحد بسیج مستضعفین ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قان
.....
.....
.....
.....
..... گروههای مقاومت از اعضای فعال‌خواهند بود.

000

فصل سوم - تشکیلات


فصل سوم - تشکیلات
‌ماده ۱۲ - بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماندهی عالی سپاه به عهده مقام رهبری است.
‌ماده ۱۳ - ارکان تش
.....
.....
.....
.....
.....ته و از قدرت‌مدیریت کافی برخوردار باشند.

000

فصل دوم - مأموریت


‌فصل دوم - مأموریت
‌ماده ۲ - مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی، و یا اقدام علیه انقلاب
.....
.....
.....
.....
.....وان لازم به منظور انجام مأموریتهای محوله.

000

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
امام خمینی (ره) در دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسماً تأسیس سپاه پاسداران ا
.....
.....
.....
.....
.....امی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد.000

نشانی ادارات کار تهراننشانی ادارات کار تهران
اداره کل کار تهران - تهران - خیابان سهروردی شمالی - بعد از خیابان شهید بهشتی - خیابان هویزه - نبش خیابان مرغاب - طبق
.....
.....
.....
.....
.....اسلامشهر - مجتمع ادارات شهرستان اسلامشهر -

000

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آنآیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۰۵/
.....
.....
.....
.....
.....ردد.
معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف000

برگ 82 از 658
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 658