گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

تیم ملی فوتبال لوکزامبورگ


لوکزامبورگ

رده فیفا: 112
نام مختصر (فیفا): LUX
بهترین رده فیفا: 93
بدترین رده فیفا: 195
نام رسمی در فیفا: Grand Duche de Luxembourg
لقب: شیرهای قرمز
سال تاسی
.....
.....
.....
.....
.....1910کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.football.lu
www.football.lu|>>>

تیم ملی فوتبال مقدونیه


مقدونیه

رده فیفا: 105
نام مختصر (فیفا): MKD
بهترین رده فیفا: 46
بدترین رده فیفا: 147
نام رسمی در فیفا: Republika Makedonija
لقب: شیرهای قرمز
سال تاسیس: 1948
س
.....
.....
.....
.....
..... 1994
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.ffm.com.mk
www.ffm.com.mk|>>>

تیم ملی فوتبال لیتوانی


لیتوانی
رده فیفا: 104
نام مختصر (فیفا): LTU
بهترین رده فیفا: 37
بدترین رده فیفا: 119
نام رسمی در فیفا: Lietuvos Respublika
لقب: -سال تاسیس: 1922
سال عضویت در ف
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1923
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.lff.lt
www.lff.lt|>>>

تیم ملی فوتبال گرجستان


گرجستان

رده فیفا: 103
نام مختصر (فیفا): GEO
بهترین رده فیفا: 42
بدترین رده فیفا: 152
نام رسمی در فیفا: Sakartvelos Respublika
لقب: جنگجویان صلیبی
سال تاسیس:
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1992
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.gff.ge
www.gff.ge|>>>

تیم ملی فوتبال لتونی


لتونی

رده فیفا: 99
نام مختصر (فیفا): LVA
بهترین رده فیفا: 45
بدترین رده فیفا: 119
نام رسمی در فیفا: Latvijas Republika
لقب: قرمز سفید قرمز
سال تاسیس: 1921
سا
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1923
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.lff.lv
www.lff.lv|>>>

تیم ملی فوتبال مولداوی


مولداوی
رده فیفا: 97
نام مختصر (فیفا): MDA
بهترین رده فیفا: 37
بدترین رده فیفا: 149
نام رسمی در فیفا: Republica Moldova
لقب: -سال تاسیس: 1990
سال عضویت در فی
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1994
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.fmf.md
www.fmf.md|>>>

تیم ملی فوتبال استونی


استونی

رده فیفا: 90
نام مختصر (فیفا): EST
بهترین رده فیفا: 47
بدترین رده فیفا: 137
نام رسمی در فیفا: Eesti Vabariik
لقب: پیراهن آبی
سال تاسیس: 1921
سال عضو
.....
.....
.....
.....
.....مگی 318 متر
دریاها و اقیانوس ها: دریای بالتیک

000

تیم ملی فوتبال جزایر فارو


جزایر فارو

رده فیفا: 89
نام مختصر (فیفا): FRO
بهترین رده فیفا: 85
بدترین رده فیفا: 198
نام رسمی در فیفا: Foroyar
لقب:
سال تاسیس: 1979
سال عضویت در فیفا:
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1988
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.fsf.fo
www.fsf.fo|>>>

تیم ملی فوتبال مونته نگرو


مونته نگرو

رده فیفا: 78
نام مختصر (فیفا): MNE
بهترین رده فیفا: 16
بدترین رده فیفا: 199
نام رسمی در فیفا: Republic of Montenegro
لقب: شاهین های شجاع
سال تاس
.....
.....
.....
.....
..... 2,522
متردریاها و اقیانوس ها: دریای آدریاتیک

000

تیم ملی فوتبال قبرس


قبرس

رده فیفا: 76
نام مختصر (فیفا): CYP
بهترین رده فیفا: 43
بدترین رده فیفا: 135
نام رسمی در فیفا: Kypriaki Dimokratia
لقب: -
سال تاسیس: 1934
سال عضویت در فیف
.....
.....
.....
.....
..... 1948
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.cfa.com.cy
www.cfa.com.cy|>>>
برگ 864 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096