گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


شماره۱/۶۱۳۰/هـ ۲۴/۰۲/۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت ص
.....
.....
.....
.....
.....تباع خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

000

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظی
.....
.....
.....
.....
.....وزنامه رسمی -- سال ۶۸ شماره ۱۹۶۴۳ شماره ۴۸۹

000

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوالرأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰
.....
.....
.....
.....
.....م‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

000

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی ‌و علائم تجاری


فصل اول - اختراعات
‎‎‎ماده ۱ - اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را
.....
.....
.....
.....
......
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

000

قانون ثبت شرکت‌هامصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم ـ کلیه شرکت
.....
.....
.....
.....
.....می‌شود.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

000

قوانین چک و طرح چکاوک


مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم ـ کلیه شرکت
.....
.....
.....
.....
.....ی‌شود.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

000

فصل چهارم ـ مسائل اجراییفصل چهارم ـ مسائل اجرایی
ماده۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صح
.....
.....
.....
.....
..... است. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


000

فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری


فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری
ماده۱۲ـ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان
.....
.....
.....
.....
.....بوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد


000

فصل دوم: آموزش
فصل دوم: آموزش
ماده۵ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می‌نماید:
۱ـ ارتق
.....
.....
.....
.....
.....ت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند


000

فصل اول ـ تعاریففصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجه‌د
.....
.....
.....
.....
..... در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند

000

برگ 553 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096