گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
آژانس مسافرتی خورشید جهان بصورت نقد و اقساط
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
دانلود نرم افزار متور تایم
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
1 / 3
دانشنامه جانوران
2 / 3
دانشنامه فضا و نجوم
3 / 3
دانشنامه کشور ها
4 / 3
دانشنامه ورزش
5 / 3
دانشنامه دارو و بیماری
6 / 3
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
7 / 3
دانشنامه فیلم و سریال
8 / 13
ادبیات و آثار ادبی
9 / 13
تاریخ و آثار باستانی
10 / 13
خوانندگان و موسیقی

بلاش سومبلاش سوم
چکیده:
بلاش سوم (اشک بیست و ششم) بیست و ششمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که پس از خسرو به شاهی رسید. نسبت بلاش سوم با اشکانیان
.....
.....
.....
.....
.....انی را به فرمانروایی پارس منصوب کرد.
19066.jpg


مهرداد چهارممهرداد چهارم
چکیده:
در زمان فرهاد سوم، پومپه سردار رومی به ارمنستان لشکر کشید، آنجا را دست نشانده خود کرد و به بهانه اینکه در گذشته آمید
.....
.....
.....
.....
.....وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن


بلاش دومبلاش دوم
چکیده:
بلاش دوم یا وَلَگش دوم یکی از مدعیان سلطنت شاهنشاهی اشکانی است که از سال ۷۷ تا ۸۰ میلادی حکومت کرده است. زمان حکومت او مق
.....
.....
.....
.....
.....هنگی
10-4-وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن

خسرو (اشکانی)خسرو اشکانی
چکیده:
خسرو یا اشک بیست و چهارم یکی از شاهان ایران از خاندان اشکانی بود. وی بیست و چهارمین شاه اشکانی بود و از حدود سال ۱۱۰ تا
.....
.....
.....
.....
..... مجلس مهستان رأی به جانشینی خسرو داد.
19065.jpg


اردوان چهارماردوان چهارم
چکیده:
اَردَوان چهارم یکی از کسانی است که پس از مرگ بلاش یکم بیست و دومین شاه اشکانی زمام امور بخشی از ایران را در دست داشت.
.....
.....
.....
.....
.....وضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی
11-مقبره و محل دفن


پاکور دومپاکور دوم
چکیده:
پاکور دوم(اشک بیست و سوم) یکی از کسانی است که پس از مرگ بلاش یکم در بخشی از ایران فرمانروایی می‌کرد.
به نقل از دانشنامه ا
.....
.....
.....
.....
..... به درخواست رومیان به آنها تحویل داد.
19064.jpg


بلاش یکمبلاش یکم
چکیده:
بَلاش یکم یا وَلَگش یکم (اشک بیست ودوم) بیست و دومین شاه ایران از خاندان اشکانی است. او در سال ۵۱ میلادی پس از مرگ پدرش ونن
.....
.....
.....
.....
.....اد و سرانجام به دست ساسانیان ساقط شد.
19062.jpg


ونن دومونون دوم
چکیده:
ونُن دوم (اشک بیست و یکم) بیست و یکمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. وی در سال ۵۱ میلادی پس از مرگ گودرز دوم بر تخت شاهی ن
.....
.....
.....
.....
..... یک سال پادشاهی را به پسرش بلاش سپرد.
19061.jpg


گودرز دومگودرز دوم
چکیده:
گودرز دوم (اشک بیستم) بیستمین شاه ایران از سلسلهٔ اشکانی است. در سال های 45 تا 51 میلادی حکومت کرده و.پس از وی ونون دوم بر ت
.....
.....
.....
.....
.....نی رسیده‌اند.
19059.jpg
کتیبه گودرز
1906


وردان (اشکانی)وردان
چکیده:
وَردان یا بردان (اشک نوزدهم) نوزدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود. او پسر اردوان سوم بود و پس از مرگ او بین وردان و برادرش
.....
.....
.....
.....
.....ضعیت سیاسی
10-5-وضعیت اجتماعی

11-مقبره و محل دفن


برگ 657 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096