گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
آژانس مسافرتی خورشید جهان بصورت نقد و اقساط
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
دانلود نرم افزار متور تایم
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
1 / 3
دانشنامه جانوران
2 / 3
دانشنامه فضا و نجوم
3 / 3
دانشنامه کشور ها
4 / 3
دانشنامه ورزش
5 / 3
دانشنامه دارو و بیماری
6 / 3
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
7 / 3
دانشنامه فیلم و سریال
8 / 13
ادبیات و آثار ادبی
9 / 13
تاریخ و آثار باستانی
10 / 13
خوانندگان و موسیقی

تیم ملی فوتبال ایسلند


ایسلند

رده فیفا: 36
نام مختصر (فیفا): ISL
بهترین رده فیفا: 23
بدترین رده فیفا: 131
نام رسمی در فیفا: Lydhveldidh Island
لقب: -
سال تاسیس: 1947
سال عضویت در فی
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1947
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.ksi.is
www.ksi.is|>>>

تیم ملی فوتبال لهستان


لهستان

رده فیفا: 35
نام مختصر (فیفا): POL
بهترین رده فیفا: 16
بدترین رده فیفا: 75
نام رسمی در فیفا: Rzeczpospolita Polska
لقب: عقاب سفید یا سفید و قرمز
سال
.....
.....
.....
.....
.....سی 2,499 متر
دریاها و اقیانوس ها: دریای بالتیک

000

تیم ملی فوتبال سوئد


سوئد

رده فیفا: 34
نام مختصر (فیفا): SWE
بهترین رده فیفا: 3
بدترین رده فیفا: 43
نام رسمی در فیفا: Konungariket Sverige
لقب: ابی زرد ها
سال تاسیس: 1904
سال عضو
.....
.....
.....
.....
.....دراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.svenskfotboll.se
www.svenskfotboll.se|>>>

تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند


جمهوری ایرلند
رده فیفا: 31
نام مختصر (فیفا): IRL
بهترین رده فیفا: 6
بدترین رده فیفا: 62
نام رسمی در فیفا: Ireland
لقب: پسران سبز
سال تاسیس: 1921
سال عض
.....
.....
.....
.....
.....ها و اقیانوس ها: اقیانوس اطلس - دریای ایرلند

000

تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی


ایرلند شمالی

رده فیفا: 30نام مختصر (فیفا): NIR
بهترین رده فیفا: 27
بدترین رده فیفا: 129
نام رسمی در فیفا: Northern Ireland
لقب: ارتش سبز و سفید
سال تاسیس
.....
.....
.....
.....
.....911
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.irishfa.com
www.irishfa.com|>>>

تیم ملی فوتبال اوکراین


اوکراین
رده فیفا: 29
نام مختصر (فیفا): UKR
بهترین رده فیفا: 11
بدترین رده فیفا: 132
نام رسمی در فیفا: Ukrayina
لقب: -
سال تاسیس: 1991
سال عضویت در فیفا: 199
.....
.....
.....
.....
..... 1992
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.ffu.org.ua
www.ffu.org.ua|>>>

تیم ملی فوتبال اسلواکی


اسلواکی
رده فیفا: 26
نام مختصر (فیفا): SVK
بهترین رده فیفا: 15
بدترین رده فیفا: 150
نام رسمی در فیفا: Slovenska Republika
لقب: نمایندگانسال تاسیس: 1938
سال ع
.....
.....
.....
.....
.....4
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.futbalsfz.sk
www.futbalsfz.sk|>>>

تیم ملی فوتبال جمهوری چک


جمهوری چک
رده فیفا: 26
نام مختصر (فیفا): CZE
بهترین رده فیفا: 2
بدترین رده فیفا: 67
نام رسمی در فیفا: Ceska Republika
لقب: -
سال تاسیس: 1901
سال عضویت در فی
.....
.....
.....
.....
.....: 1907
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.fotbal.cz
www.fotbal.cz|>>>

تیم ملی فوتبال فرانسهفرانسه
رده فیفا: 25
نام مختصر (فیفا): FRA
بهترین رده فیفا: 1
بدترین رده فیفا: 27
نام رسمی در فیفا: France
لقب: آبی‌پوشان یا آبی‌ها
سال تاسیس: 1919
سا
.....
.....
.....
.....
.....یفا: 1904
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.fff.fr
www.fff.fr|>>>

تیم ملی فوتبال روسیه


روسیه
رده فیفا: 24
نام مختصر (فیفا): RUS
بهترین رده فیفا: 3
بدترین رده فیفا: 40
نام رسمی در فیفا: Rossiyskaya Federatsiya
لقب: -سال تاسیس: 1912
سال عضویت در فی
.....
.....
.....
.....
.....نوس منجمد شمالی- اقیانوس آرام- دریای بالتیک

000

برگ 866 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096