گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
دانلود نرم افزار مترو تایم

تیم ملی فوتبال بسنی و هرز گوینبسنی و هرز گوین
رده فیفا: 22
نام مختصر (فیفا): BIH
بهترین رده فیفا: 13
بدترین رده فیفا: 173
نام رسمی در فیفا: Bosna i Hercegovina
لقب: نیلوفرهای طلایی
سال
.....
.....
.....
.....
..... 2,386 متر
دریاها و اقیانوس ها: دریای آدریاتیک

000

تیم ملی فوتبال ترکیه


ترکیه
رده فیفا: 21
نام مختصر (فیفا): TUR
بهترین رده فیفا: 5
بدترین رده فیفا: 67
نام رسمی در فیفا: Turkiye Cumhuriyeti
لقب: ماه ستاره دار
سال تاسیس: 1923
سال
.....
.....
.....
.....
.....فا: 1923
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.tff.org
www.tff.org|>>>

تیم ملی فوتبال مجارستان


مجارستان
رده فیفا: 20
نام مختصر (فیفا): HUN
بهترین رده فیفا: 27
بدترین رده فیفا: 87
نام رسمی در فیفا: Magyar Koztarsasag
لقب: -
سال تاسیس: 1901
سال عضویت در ف
.....
.....
.....
.....
..... نقطه: قله کیکز 1015 متر
دریاها و اقیانوس ها: -

000

تیم ملی فوتبال کرواسی


کرواسی
رده فیفا: 18
نام مختصر (فیفا): CRO
بهترین رده فیفا: 3
بدترین رده فیفا: 125
نام رسمی در فیفا: Republika Hrvatska
لقب: تریل
سال تاسیس: 1912
سال عضویت د
.....
.....
.....
.....
..... 1992
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.hns-cff.hr
www.hns-cff.hr|>>>

تیم ملی فوتبال ولز


ولز
رده فیفا: 17
نام مختصر (فیفا): WAL
بهترین رده فیفا: 10
بدترین رده فیفا: 117
نام رسمی در فیفا: Wales / Cymru
لقب: -سال تاسیس: 1876
سال عضویت در فیفا: 1910
ک
.....
.....
.....
.....
.....ها و اقیانوس ها: دریای ایرلند - اقیانوس اطلس

000

تیم ملی فوتبال رومانی


رومانی

رده فیفا: 16نام مختصر (فیفا): ROUبهترین رده فیفا: 3
بدترین رده فیفا: 57
نام رسمی در فیفا: Romania
لقب: سه رنگ
سال تاسیس: 1909
سال عضویت در فیفا:
.....
.....
.....
.....
..... که هردو دیدار با تساوی به پایان رسیده است.


000

تیم ملی فوتبال ایتالیا


ایتالیا
رده فیفا: 15
نام مختصر (فیفا): ITA
بهترین رده فیفا: 1
بدترین رده فیفا: 17
نام رسمی در فیفا: Repubblica Italiana
لقب: لاجوردی‌ها
سال تاسیس: 1898
سال
.....
.....
.....
.....
.....اقیانوس ها: دریای مدیترانه - دریای ادریاتیک

000

تیم ملی فوتبال هلندهلند

رده فیفا: 14
نام مختصر (فیفا): NED
بهترین رده فیفا: 1
بدترین رده فیفا: 25
نام رسمی در فیفا: Koninkrijk der Nederlanden
لقب: هلند، نارنجی هاسال تاسیس: 188
.....
.....
.....
.....
.....فا: 1904
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.knvb.nl
www.knvb.nl|>>>

تیم ملی فوتبال سوئیس


سوئیس
رده فیفا: 12
نام مختصر (فیفا): SUI
بهترین رده فیفا: 3
بدترین رده فیفا: 83
نام رسمی در فیفا: Schweizerische Eidgenossenschaft
لقب: سوئیس ملی
سال تاسیس: 1895
س
.....
.....
.....
.....
.....904
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.football.ch
www.football.ch|>>>

تیم ملی فوتبال اتریش


اتریش
رده فیفا: 10
نام مختصر (فیفا): AUT
بهترین رده فیفا: 10
بدترین رده فیفا: 105
نام رسمی در فیفا: Republik Oesterreich
لقب: تیم داس ها
سال تاسیس: 1904
سال عض
.....
.....
.....
.....
.....فا: 1907
کنفدراسیون: اروپا
وب سایت رسمی: www.oefb.at
www.oefb.at|>>>
برگ 867 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096