گروه نرم افزاری آسمان

طراحی ,ساخت و فروش انواع نرم افزار کاربردی
1 / 3
آژانس مسافرتی خورشید جهان بصورت نقد و اقساط
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
شمع های زیبا و دست ساز
1 / 3
دانلود نرم افزار متور تایم
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
1 / 3
دانشنامه جانوران
2 / 3
دانشنامه فضا و نجوم
3 / 3
دانشنامه کشور ها
4 / 3
دانشنامه ورزش
5 / 3
دانشنامه دارو و بیماری
6 / 3
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
7 / 3
دانشنامه فیلم و سریال
8 / 13
ادبیات و آثار ادبی
9 / 13
تاریخ و آثار باستانی
10 / 13
خوانندگان و موسیقی

قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲)قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب۱۳/۲/۱۳۶۲)
‌فصل اول - کلیات ۱۳۶۲واصلاحات بعدی
‌قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
‌ماده وا
.....
.....
.....
.....
.....د ج و دو تبصره به ماده ۲مصوب ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۴)


000

فصل ششم - تعمیرات‌ماده ۲۰ - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسو
.....
.....
.....
.....
.....اشمی رفسنجانی ‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

000

فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت‌ماده ۱۸ - میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف ‌وزارتخ
.....
.....
.....
.....
.....ید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.

000

فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجرهفصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ه‌ماده ۱۲ - در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.

.....
.....
.....
.....
.....د تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.


000

فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه‌فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه
‌ماده ۷ - در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر
.....
.....
.....
.....
.....جاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی.


000

فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن‌فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
‌ماده ۳ - در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره‌نا
.....
.....
.....
.....
.....ودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

000

قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ فصل - اول کلیات


قانون روابط موجر و مستاجر
‌مصوب ۲/۵/۱۳۵۶
فصل - اول کلیات
‌‌ماده ۱ - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره
.....
.....
.....
.....
.....س از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد.


000

آخرین قانون کاربردی تصویب شده


تهران-رییس قوه قضاییه با درخواست افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه ۳۰ هزار تومان موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی
.....
.....
.....
.....
.....د.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


000

آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور


 آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۱- ( کیفری ) ۲- ( حقوقی )
۱- ( کیفری )
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قابلیت فرج
.....
.....
.....
.....
.....وزنامه رسمی -- سال ۶۸ شماره ۱۹۶۴۳ شماره ۴۸۹

000

آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییهسؤال
۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا ص
.....
.....
.....
.....
.....ناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی‌­باشند.

000

برگ 551 از 1096
1 2 3 4 5 . . . . . 31 56 81 106 131 . . . . . 236 341 446 551 656 761 866 971 1076 1096